Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Priester voor eeuwig (Kardinaal Robert Sarah)

Robert Sarah

18,75

In navolging van Franciscus van Assisi zou dit boek u willen brengen tot een diepgaande bekering, om zoals hij in uw eigen lichaam de stigmata van Christus te dragen en, naar zijn woorden, die als een leefregel opgevat kunnen worden, ‘het besluit om het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus in zijn geheel na te leven’.
Kardinaal Sarah

Beschrijving

Inhoud:

Ik kom in nederigheid bij ieder van u, als een broeder, een vriend, een vader en een medeleerling van Jezus Christus. Ik kom om samen met u te overwegen het prachtige geschenk dat aan de Kerk gegeven is: het priesterschap.

Jezus Christus doet ons op ongehoorde en kosteloze wijze delen in zijn priester­schap. Het priesterschap verplicht ons daarom te schitteren van heiligheid. ‘Inderdaad’, zo zegt de H.Johannes Chrysostomus, ‘de ziel van de priester moet zuiverder zijn dan de stralen van de zon, opdat de Heilige Geest hem nooit zal verlaten, opdat hij kan zeggen: Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij’.

Dit is een eenvoudig boek, beknopt, voor iedereen toegankelijk. Ik wilde een boek waarmee de priesters hun diepste identiteit weer zouden ontdekken, opdat het volk van God zijn blik op hen zou vernieuwen. Heiligen, mannen en vrouwen, leken en geestelijken komen aan het woord. De zuiverheid van hun ziel zal het ons mogelijk maken om het wezen van het priesterschap terug te vinden. Zoek hier geen traktaat over academische theo­logie. De theologie van de heiligen wordt hier ontvouwd. Die is beschouwend, spiritueel, maar ook praktisch en concreet.
Kardinaal Robert Sarah

ISBN: 9789493207363

Pagina’s: 235

Extra informatie

Auteur