Over de drempel van de hoop

Johannes-Paulus II

12,50

Beschrijving

In de zomer van 1993 stelde het Italiaanse radio- en televisiestation RAI een interview voor met paus Johannes Paulus II. Het zou het eerste uitgebreide televisie interview worden in de geschiedenis van het pausschap. De Italiaanse auteur en journalist Vittorio Messori viel de eer te beurt de vragen voor te bereiden. Helaas kon door omstandigheden het vraaggesprek geen doorgang vinden. Paus Johannes Paulus II was echter zo geïntrigeerd door de vragen, dat hij ze graag schriftelijk wilde beantwoorden. Messori stelt met opzet vragen die ver buiten de gebruikelijke kerkelijke en politieke onderwerpen omgaan en die de paus bewegen zich uit te spreken over de basis van zijn leven en van de kerk: het geloof. Dat wil zeggen het probleem om in onze tijd in God te geloven; de rol van de katholieke Kerk in de huidige maatschappij; de vergelijking met andere religies; de goddelijkheid van Jezus van Nazareth; de oecumenische vooruitzichten; de crisis die volgde na het Tweede Vaticaanse Concilie. Door de grote openhartigheid gunnen deze bladzijden ons een duidelijke blik in de geest en het hart van de paus. Zijn visie op het geloof biedt – zowel voor gelovigen als voor niet-gelovigen – veel interessante stof tot nadenken.

ISBN: 9024011593

Pagina’s: 213

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…