Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Cannabis is allesbehalve ongevaarlijk

16 april 2022

 

De directrice van het IMABE waarschuwt tegen de voorziene goedkeuring in Duitsland voor recreatieve consumptie van cannabis. De verwachte gevolgen zouden een snelle afhankelijkheid zijn die tot depressies, psychoses en een toename van spoedinterventies kan gaan.

 

Het instituut voor medische antropologie en bio-ethiek in Wenen (IMABE) uitte zich kritisch in verband met de drugspolitiek van de nieuwe Duitse coalitieregering. De gecontroleerde liberalisering van cannabis voor recreatief gebruik, ingeschreven in het regeerakkoord van de coalitie, zou zeker tot 2,8 miljard euro per jaar aan fiscale inkomsten moeten opbrengen en nieuwe jobs creëren, maar men neemt daarbij bewust de te voorziene schade voor de gezondheid voor lief, in het bijzonder bij jongeren. “De verplichte toewijzing van de fiscale inkomsten aan de gezondheidssector is nergens voorzien”, heeft de directrice van het IMABE, Susanne Kummer maandag in een perscommuniqué verklaard.

Diepgaandere studies hebben in de loop van de laatste 20 jaar aangetoond dat cannabis “allesbehalve ongevaarlijk is”, vatte de ethica samen. “Deze drug creëert een zeer snelle afhankelijkheid, kan depressies, psychoses en andere ernstige psychische ziekten veroorzaken en opent de weg naar harddrugs”. De recente resultaten van een Amerikaanse studie die gepubliceerd werd in 2021 hebben aangetoond dat de consumptie van cannabis op bewezen en blijvende wijze de hersens van jongeren onder 25 jaar beschadigt. In de Amerikaanse staat Colorado moest, na de legalisering van cannabis, de capaciteit van de psychiatrische diensten voor jongeren verdubbeld worden omwille van de snelle toename van het aantal drugsverslaafden en van de psychoses veroorzaakt door cannabis.

De recentste studie, gepubliceerd in JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.42521), toont, volgens Kummer, een “beangstigende” toename van het aantal spoedinterventies ten gevolge van een intoxicatie met cannabis bij kinderen in Canada sinds de legalisering in 2018, namelijk met een factor negen. Dat aantal zou in het bijzonder sterk toegenomen zijn na de consumptie van voedingswaren zoals koekjes of snoepjes met cannabis. Zo is ook het aantal kinderen dat gehospitaliseerd moest worden verdubbeld. De gemiddelde leeftijd lag tussen drie jaar en negen maanden. Eén intoxicatie op tien bij de kinderen die in de centrale spoedafdelingen van Ontario onderzocht werden, was te wijten aan de consumptie van producten die cannabis bevatten. Ongeveer een derde (32,7%) van de kinderen moest gehospitaliseerd worden omwille van hun intoxicatie, een deel onder hen (3,6%) werd zelfs op intensieve zorg geplaatst. Geen enkel overlijden is tot nu toe geregistreerd.

Voor de studie hebben de onderzoekers van het hospitaal van Ottawa en het departement voor familiale gezondheidszorg alle opnames op de spoedafdelingen voor kinderen van de provincie Ontario (14,6 miljoen inwoners) onderzocht over drie periodes: voor de legalisering van cannabis (2016 tot 2018), na de legalisering van bloemen, zaden en oliën van cannabis (2018 tot 2020) en na de liberalisering van voedingswaren die cannabis bevatten (februari 2020). Tijdens de hele duur van de studieperiode hadden 522 opnames op de spoed plaats omwille van een intoxicatie bij kinderen. Terwijl het totaal aantal intoxicaties bij kinderen gelukkig gedaald is, is de hoeveelheid intoxicaties met cannabis bovendien gestegen tijdens de Covid-19 pandemie, wat waarschijnlijk samenhangt met de toename van de consumptie van cannabis bij de volwassenen tijdens de periode van de pandemie.

“De resultaten zijn des te dramatischer daar Canada gehoopt had dat de legalisering de incidentele consumptie door kinderen zou verminderen”, verklaarde Daniel Myran, verantwoordelijke voor de studie, geciteerd in het communiqué van IMABE. Er zijn zeker voorschriften betreffende het percentage van toegelaten concentratie in de voedingswaren, alsook voor veilige verpakkingen voor kinderen. Daarenboven zou de vorming van ouders en van personen die zich met kinderen bezighouden het moeten mogelijk maken het gevaar voor kinderen te verminderen. “De cijfers van de studie tonen echter dat deze doelstelling niet werd bereikt”, besluit Myran.

In november had het 125ste congres van Duitse artsen (DÄT) ook scherpe kritiek geuit in verband met een eventuele legalisering van cannabis in Duitsland. “De legalisering minimaliseert de gevaren voor de gezondheid, negatieve gevolgen en effecten op lange termijn van cannabisgebruik voor kinderen en jongeren”, verklaarden ze bij een stellingname. De artsen waarschuwen tegen de potentiële risico’s voor de gezondheid van de gebruikers en de gevolgen voor de medische zorg. Ervaringen in andere landen tonen dat er een toename van spoedopnames is ten gevolge van cannabisgebruik, een grotere nood aan psychiatrische behandelingen alsook meer dodelijke verkeersongevallen en zelfmoorden in samenhang met cannabis.

Bron: https://www.kath.net/news/77410. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jos en Helene Van Dyck.