Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Wordt men homoseksueel geboren?

31 januari 2016

 

Wordt de homoseksuele neiging genetisch bepaald? Wij geven hier een bedenking weer van een specialist, als reactie op de verklaringen van een synodevader over het gezin.

 

Sprekende over de homoseksuele neiging verklaarde een kardinaal: “Voor mij is deze neiging een vraagteken: ze beantwoordt niet aan het originele plan van God en toch is ze een realiteit, want men wordt gay geboren.”

Het is echt wat ik heb gelezen: men wordt gay geboren.

De Heilige Schrift leert ons hoe naar de hemel te gaan en niet hoe hij draait. Inderdaad, in de uitgave ad experimentum (1992) van de Catechismus van de Katholieke Kerk kunnen we lezen: “Een niet gering aantal mannen en vrouwen vertoont aangeboren homoseksuele neigingen” (§ 2358). In de aeditio typica (1997) werd deze verklaring echter vervangen als volgt: “Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diep geworteld.” Deze rechtzetting is passend, want de Kerk heeft het recht en de plicht zich op het moreel en doctrinair vlak uit te drukken, maar de wetenschappelijke vragen (terzake: welke de oorzaken zijn van de homoseksuele neigingen) behoren niet tot haar bevoegdheid.

Men kan de gelovigen niet binden aan een wetenschappelijke theorie die als dusdanig voorbijgestreefd of tegengesproken kan worden. Galilea zelf zou gewild hebben dat men de Heilige Schrift (Jozua 10, 12) zou wijzigen, want wat er geschreven stond, sprak zijn theorie tegen; het antwoord dat kardinaal Bellarmino toen gaf aan de wetenschapper is sedertdien beroemd: “De Heilige Schrift leert ons hoe naar de hemel te gaan en niet hoe hij draait.”

Zelfs als de hypothese van de biologische oorzaak van homoseksualiteit nog bij het grote publiek verspreid is, lijkt zij op het wetenschappelijk vlak definitief voorbijgestreefd. Maar het is juist op het wetenschappelijk vlak dat de verklaring van deze kardinaal mij perplex maakt. Sedert het einde van de jaren 1950 van de vorige eeuw werden er bergen tijd en geld geïnvesteerd om een biologische oorzaak te zoeken voor homoseksualiteit, iets op grond waarvan men had kunnen verklaren dat men “homoseksueel geboren” zou zijn. Naargelang de technologie vooruitging heeft men hormonale, chromosomale, cerebrale, genetische en epigenetische mogelijkheden onderzocht. Het resultaat is echter altijd hetzelfde: men vindt niets.

De American Psychological Association heeft bijvoorbeeld op haar website een document gepubliceerd met de titel Answers to your Questions About Sexual Orientation and Homosexuality; dit document bestond in twee versies waarvan er een niet meer ter beschikking is. De eerste versie luidde: “Het grootste deel van de wetenschapslui is het thans ermee eens te bevestigen dat de seksuele oriëntatie meer waarschijnlijk het resultaat is van een complexe interactie van factoren van milieu, kenvermogen en biologie”. Thans heeft de American Psychological Association haar uitspraak omtrent de biologische oorzaken van de homoseksualiteit aangepast: “Er is geen consensus onder de wetenschapslui omtrent de precieze redenen waarom een individu een heteroseksuele, biseksuele, gay of lesbische oriëntering ontwikkelt. Hoewel talrijke opzoekingen de mogelijke invloeden van genetische, hormonale, opvoedkundige, sociale en culturele aard hebben onderzocht, is er geen enkel bewijs gevonden dat de wetenschap zou toelaten te besluiten dat de seksuele oriëntering zou bepaald worden door een of meer bijzondere factoren.”

Zulks betekent niet dat men niet eenmaal deze hypothetische biologische oorzaak zal vinden, maar in de huidige stand van de wetenschappelijke kennis bestaat zij niet. Het is dus niet mogelijk vanuit een wetenschappelijk standpunt te verklaren dat men “gay geboren wordt”. (…)

Roberto Marchesini is psycholoog en specialist in gendervragen. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem. Bron: http://www.diakonos.be/kasper_et_les_gays_des_affirmations_sans_fondement/