Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Wie besmet wie?

19 september 2013

In De Morgen van 9 juli ll. vraagt Marleen Temmerman dat “Pro Vita en Co onze schoolgaande jeugd niet meer besmet”. Merkwaardig opiniestuk dat veel vragen doet rijzen.

 

Waarom voelt een grote Professor Doctor, Hoofd van een Departement van de Wereldgezondheidsorganisatie, met zetel in Genève, zich genoodzaakt op te treden tegen een minuscule organisatie die, met de instemming van een aantal Vlaamse scholen, een paar lessen geeft over de schoonheid van de menselijke liefde en van het ongeboren leven?

Waarom stoelt het betoog van deze hoogstaande dame op een hele resem zeer onvriendelijke woorden aan het adres van “Pro Vita en Co”: “onbevoegden”, “ultraconservatief”, mensen die anderen “besmetten”, die zich op “indoctrinatie” toeleggen, “enorm tendentieus” zijn en “in de knoop met hun eigen seksualiteit”, enz.?

En uiteindelijk, waarom verkondigt deze dame zo veel onwaarheden? Een paar voorbeelden:

Dixit Mevr. Temmerman: “De jongeren, hun ouders en inmiddels ook grootouders zijn allang pro choice!”. Dixit Gallup in mei 2013: in de VS vormt de pro vita-tendens de meerderheid in de bevolking (48% tegen 45% pro choice) (cf. www.gallup.com, 10-5-13). Wat vandaag in de VS gebeurt, waait morgen over naar Europa.

Mevr. Temmerman ziet geen probleem in het huidige beleid inzake contraceptie. Weet ze dan niet dat men in Frankrijk, sinds 31 maart ll., de pillen van de derde generatie niet meer terugbetaalt, omwille van de hoge risico’s op trombo-embolies, en dat men die van de vierde generatie ook afraadt (www.genethique.org, 5-7-13)? Weet ze niet dat, naast vele andere neveneffecten, het voorgoed bewezen is dat hormonale contraceptie het risico op baarmoederkanker aanzienlijk verhoogt (The Lancet 2007; 370:1591-1592)? Is ze op de hoogte dat er in de wereld zoveel medicijnen worden geconsumeerd, o.a. hormonale contraceptie, dat men sporen vindt van deze hormonen in het drinkwater, wat leidt tot seksuele misvormingen bij vissen (Pierre Le Hir, in Le Monde, 3-2-09)? Van besmetting gesproken…Moet ze ingelicht worden over de rampzalige demografische evolutie van heel de Westerse wereld, mede dankzij de pil?

Mevr. Temmerman schijnt weinig vertrouwen te hebben in de verantwoordelijkheidszin van onze jeugd. Nochtans heeft men in de VS bewezen dat educatieve programma’s gebaseerd op het aanleren van seksuele onthouding hogere resultaten bereiken dan klassieke voorlichting (op zijn “Sensoa”) (Archives of Pediatric & Adolescent Medicine, 2-2-10). Hierover schreef de Washington Post van 2-2-10: “Voor het eerst zijn er bewijzen dat een programma van seksuele onthouding kan werken”. Gelijkaardige resultaten werden gepubliceerd in de British Medical Journal (321; 1520, 2000), waar Dr. Trevor Stammers o.a. zegt dat “contraceptie als hoeksteen voor seksuele opvoeding van adolescenten een overduidelijke mislukking is”.

De vroegere Professor van de RUGent zou moeten weten dat haar eigen universiteit aangetoond heeft dat de “zet’m op”-campagnes niet werken. De Standaard van 23-11-94 berichtte over de resultaten van een onderzoek van de RUGent: in de lente van 1994, na een intensieve “zet’m op”-campagne op radio, televisie en affiches, vroeg men aan 514 jongeren tussen 14 en 25 jaar, aan de uitgang van festivals en dancings, of zij het condoom gebruikte. Slechts één op tien antwoordde positief. Motief voor het verwerpen van het condoom? Vergetelheid en vrees om de relatie te verstoren. Ik voeg eraan toe: die campagnes zullen nooit werken want het idee van een scheidsmuur, zelfs van latex, botst frontaal met het diepste verlangen van de mens, de drang naar liefde, die intimiteit, contact en vertrouwen zoekt. We zijn geen beesten, die men seksueel moet muilkorven.

In 2009, zei Benedictus XVI dat de “full condom”-campagnes het AIDS-probleem alleen maar verergeren. Daarop zei Mevr. Temmerman dat de paus een “misdaad tegen de menselijkheid” pleegde. Het lijkt meer op een “misdaad tegen de intelligentie” in hoofde van de grote dame. Edward Green, epidemioloog, professor in Harvard, expert in AIDS-preventie, auteur van 5 wetenschappelijke boeken en 250 artikelen omtrent dit vraagstuk zei toen: “The Pope is actually correct”. En hij verduidelijkte dat de strategie van “full condom” gebaseerd is “not by evidence, but by ideology, stereotypes, and false assumptions” (www.mercatornet.com, 21-3-09). Hij was niet alleen: in The Lancet (2007: 1809-1811), schreef James Shelton, van de US Agency for International Development, reeds dat “condooms alleen een beperkte impact hebben op wijdverspreide epidemieën, zoals in Afrika”. Norman Hearts and Sanny Chen gingen ook al in dezelfde richting in Studies in Family Planning (maart 2004. pp 39-47).

Men zou zo nog verder kunnen gaan. Dit zijn niet louter opinies, maar wetenschappelijke feiten. Feiten zijn noch katholiek noch vrijdenkend, noch conservatief noch progressief, noch links noch rechts, noch koud noch warm. Ze zijn gewoon waar of niet waar, bewezen of niet.

Wat iedereen kan nagaan, willen of kunnen sommigen niet aanvaarden. Edward Green heeft gelijk: sommigen zitten gevangen in een ideologie, een gesloten denksysteem, dat hen afschermt van de werkelijkheid. Die ideologie is die van free sex, die woedt sinds de jaren 60 en geleid heeft tot een regelrechte ramp. Daarom wordt ze stilaan in vraag gesteld. Dat verklaart waarom de wereldspecialiste van de zgn. “reproductieve gezondheid” zich in een angstige reactie keert tegen een dwerg.

Tot slot, een boodschap voor een andere dame, die voorkomt in het artikel: Mevrouw Van Hecke, wees moediger en wees toleranter tegenover katholieke scholen die een serieus onderwijs willen bieden, dat toevallig ook overeenkomt met de katholieke leer.

Ignace Deeren is huisarts in Torhout. Dit artikel werd naar De Morgen gestuurd maar niet gepubliceerd. De tekst van Marleen Temmerman droeg als titel : “Pro Vita en co., besmet onze schoolgaande jeugd niet” (te lezen op http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1665882/2013/07/09/Pro-Vita-en-co-besmet-onze-schoolgaande-jeugd-niet.dhtml).