Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Tien tips om beter te communiceren in het gezin

11 mei 2019

 

Familyandmedia is een internationale think tank. Zij wil de betrekkingen tussen het gezin, de media en de maatschappij analyseren vanuit een christelijke antropologie. Wij publiceren hier een artikel uit haar website.

 

Valt het u soms voor u door de routine en de problemen te laten overmeesteren, te spreken met uw echtgeno(o)t(e) of met uw kinderen in de modus “automatische piloot”, of nog alleen maar te denken aan uw Whats’app groepen, ten nadele van de personen die met u leven?

Zo ja, dan bieden wij u hierna “tien geboden” om beter te communiceren in het gezin en enkele tips voor het behouden — of het invoeren — van de communicatie in het gezin.

Wanneer wij communiceren, betrekken wij de anderen bij wat wij denken, bij wat wij hebben en bij wat wij zijn.

Het gezin, plaats van wederzijdse gave en onthaal, zou een bevoorrecht kader moeten zijn voor een authentieke communicatie, terwijl de dagdagelijkse problemen ons dikwijls de relaties met geliefkoosde personen doen verwaarlozen.

Hoe een ingeslapen communicatie weer levend maken? Hierbij tien snelle tips.

1. Gebruik goed de technologie

Moderne communicatiemiddelen zijn zeer nuttig voor het gezin en laten gemakkelijk contact toe: ze maken de dagelijkse activiteiten eenvoudig en helpen ons op afstand te communiceren.

Toch moet men erop letten om door deze middelen de echte dialoog, oog in oog, niet te verwaarlozen en niet op te gaan in zekere chats die onze eigenwaarde kunnen vernietigen en ons angstig maken… Bijvoorbeeld: de ophef die ontstaat in de chat-forums met andere ouders… Indien wij hierover de controle verliezen, kan onze geestelijke gezondheid eronder lijden.

2. Kweek de dialoog binnen het echtpaar aan

Wanneer men vader of moeder wordt, beseft men pas de energie die kinderen opeisen… en als wij ons te veel door hen laten innemen, lopen wij het risico de relatie binnen het echtpaar te vergeten, wat erg nadelig is voor de echtgenoten, maar ook voor de kinderen.

Wij moeten goed beseffen dat de kinderen vooral nood hebben aan een rustige sfeer en aan twee ouders die mekaar innig liefhebben.

Communiceer met elkaar, deins er niet voor terug om af en toe een taak door te geven, en vraag hulp om samen wat tijd te kunnen doorbrengen.

3. Laat geen vragen onopgelost

Wanneer er tussen u een onopgeloste vraag is, laat deze vóór al de rest gaan (natuurlijk binnen de grenzen van het mogelijke: het gezin moet eten en de kinderen moeten naar school gebracht worden) en vat het probleem aan. Het is beter een vlek op de vloer te laten dan een vaste knoop in de relatie…

4. Gebruik vriendelijke woorden

Stress en zorgen doen ons soms de stem verheffen, de zaken weinig hoffelijk zeggen, ons arrogant aanstellen.

Het gezin is een machine die geduld verwekt, maar soms loopt het raderwerk vast. De stem verheffen is menselijk en kan gebeuren, vooral wanneer de dag slecht begint en nog erger eindigt. Maar laat het geen gewoonte worden en ons te verontschuldigen om weer van nul af aan te beginnen.

We moeten er ook aan denken dat de kinderen de communicatie tussen de ouders aandachtig volgen. Wanneer wij trachten vriendelijk te zijn, doen de kinderen hetzelfde.

5. Wees expert in het delen

Soms brengt routine ons ertoe nog enkel over praktische zaken te spreken: heb je de vuilnisbak buiten gezet? Heb je met de boekhouder gesproken? Ben je brood gaan kopen? Wij moeten niet uit het oog verliezen dat het gezin nood heeft aan een authentiek samenleven. Spreek over wat u ondervindt, vertel anekdotes, speel samen. Het gezin bestaat niet uit geïsoleerde planeten. Spreken, zelfs over onbelangrijke dingen, versterkt de relaties.

6. Gebruik humor, zelfs tegenover moeilijkheden

Wanneer iets onverwachts gebeurt dat onze plannen omver werpt (een mislukking, een vergetelheid, een reusachtige factuur), is onze eerste reactie kwaad te worden en onze stress af te reageren op de andere familieleden. Wij trekken een lang gezicht zoals in het schilderij “De schreeuw” van Munch. Men moet leren dedramatiseren. “Wat ons niet doodt, maakt ons sterker”, en al wat ons voorvalt, zal ons familiale gebeuren op een of andere manier verrijken en ons meer één doen worden. Laat ons lachen met het onvoorziene!

7. Omarm mekaar: woorden zijn niet alles

Weet u dat omarmingen van nature antidepressief zijn, dat ze rust en evenwicht brengen? Probeer maar eens! Woorden zijn niet de oplossing voor alle problemen.

8. Denk eraan “dank u” te zeggen

Paus Franciscus herhaalt voortdurend dat het belangrijk is in het gezin verontschuldiging te vragen en te danken. Hij heeft groot gelijk. Een dank krijgen helpt ons om het beste van onszelf te geven. Wanneer wij iemand dankbaar zijn, laat het ons dan zeggen: niemand kan gedachten lezen (behalve de vrouwen, en nog, niet altijd).

Laat ons nooit als evident beschouwen wat men voor ons doet, en niet vergeten expliciet te danken voor de hulp van onze familieleden, zelfs al is het om de tafel gezet te vinden bij de terugkomst uit de supermarkt…

9. Deel ook uw zwakheden

Hoe dikwijls zetten de hoogmoed, de schaamte, de vrees… ons niet aan tot het dragen van een masker? Hoe dikwijls trachten wij onze zwakheden en ons verdriet niet te verbergen? Het gezin moet de eerste plaats van opvang zijn waar transparantie heerst. Laat ons het hart openen en aan de personen die wij liefhebben toelaten hun hart te openen… Een gewicht dat door twee, drie of vier wordt gedragen wordt gedeeld door het aantal personen die het deelt.

10. Kunnen “neen” zeggen wanneer het nodig is

Niet alles is goed, noch voor onszelf, noch voor de kinderen. Dat lijkt evident en toch komt het dikwijls voor dat wij ons laten meeslepen door gebeurtenissen, door gemoedstoestanden, door opties die anderen ons willen opleggen.

Laat ons leren “neen” te zeggen, om elkaar wederzijds te verbeteren, om uit te kiezen wat past of niet past voor het gezin. Een “neen” dat met liefde gezegd wordt is beter dan een “ja” uit luiheid.

En hebt u nog een andere “regel” toe te voegen? Schrijf hem in de commentaar. Deze decaloog kan beslist verrijkt worden door uw ervaring. Eens persoonlijk geworden, waarom die niet op een zichtbare plaats in het huis ophangen?

Bron: http://www.familyandmedia.eu/es/educacion-media/10-consejos-para-comunicar-mejor-dentro-de-la-familia/. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.