Liefde en zelfrespect

Michel Esparza

14,75

Dit boek laat zien dat het besef van de Liefde van God al onze andere liefdes kan zuiveren.

Beschrijving

Steeds meer mensen voelen zich overweldigd door een wereld die zoveel stress oproept, dat zij hun toevlucht nemen tot pillen. Meestal gaat het om mensen met een goed hart die een neiging tot perfectionisme hebben. Omdat zij geen geduld voor hun fouten kunnen opbrengen, zijn ze voortdurend ontevreden. Alles wat zij doen wordt een zware verplichting en zo blijft er voor hen weinig ruimte om te genieten.

Dit boek laat zien dat het besef van de Liefde van God, die in Christus geopenbaard is, al onze andere liefdes kan zuiveren en aan de diepste hunkering van ons hart tegemoet komt, waardoor we – zelfs al in dit leven – het grootste geluk kunnen verwerven.

ISBN: 978-90-6257-066-9

Pagina’s: 240

Auteur:

Michel Esparza (Spanje, 1957) begon zijn universitaire studie in Leuven, waar hij zijn artsendiploma heeft behaald. Vervolgens heeft hij filosofie en theologie gestudeerd aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome, waar hij is gepromoveerd op een proefschrift over de filosofie van Edith Stein, dat later is uitgegeven in boekvorm.

Na zijn priesterwijding in 1986 heeft hij als priester eerst een aantal jaren in België gewerkt, waarna hij terugkeerde naar Spanje. In 2012 publiceerde hij een boek over de relatie van de gelovige met Christus. Sinds enkele jaren is hij teruggekeerd naar België en is nu woonachtig in Antwerpen.

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…