Inleiding tot de Theologie

José Morales

16,75

Artikelnummer: Atrium08 Categorie:

Beschrijving

Deze Inleiding tot de Theologie biedt iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn Waarheid centraal staan, een helder overzicht van een aantal grondbegrippen.

Het boek bevat vijf hoofdstukken:

Geloof en theologie, met een nadere uitleg van beide begrippen;

De aard van de theologie, waarin onder meer de verhouding tussen geloof en rede aan de orde komt;

De bronnen van de theologie, waarin nadruk wordt gelegd op de onverbrekelijke samenhang ervan;

Het Leergezag in het leven van de Kerk, met aandacht voor de betekenis ervan voor de theologie en de theoloog;

Theologie, cultuur en leven, waarin dieper wordt ingegaan op hun onderlinge betrokkenheid, de verhouding theologie en wetenschap en de mogelijkheid van een theologisch pluralisme.

ISBN: 97890.6257085.0

Pagina’s: 144

Auteur:

José Morales is katholiek priester en hoogleraar in de dogmatische theologie aan de universiteit van Navarra te Pamplona, Spanje.

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…