In de school van de Heilige Geest

Jacques Philippe

7,50

Dit boekje helpt om volgzaam én creatief de ingevingen van de heilige Geest te onderscheiden.

Beschrijving

In de bijbel wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd. De kracht van boven die onze zwakheid te hulp komt. Voor ons mensen die zo kwetsbaar zijn, die geconfronteerd worden met allerlei vormen van strijd en die zo gemakkelijk de weg kwijt raken is deze hulp van de Heilige Geest geen luxe, maar moet Hij een essentieel element worden van ons christelijk leven. Zonder Hem kunnen we niet echt vooruitgang boeken, kunnen we niet beantwoorden aan de oproep tot heiligheid van God aan ons. Hoe laten we de Heilige Geest ons leiden en helpen? Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk openstellen voor Zijn werking die onze intelligentie verlicht en ons hart versterkt? Dit boekje, dat geschreven is in toegankelijke en concrete taal, wil praktische voorwaarden laten zien die ons in staat stellen om gehoorzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest. Dat kan ons christelijk leven veel eenvoudiger, vrijer en gelukkiger maken.

ISBN 9070092905

Pagina’s: 79

Jacques Philippe maakt deel uit van de nieuwe beweging der Zaligsprekingen (Communauté des Béatitudes) die in heel wat landen reeds gemeenschappen heeft. Zelf is hij verantwoordelijk voor de priesterlijke fraterniteit van de Gemeenschap. Hij werd in 1983 priester gewijd en geeft retraites in Frankrijk en daarbuiten. De “Béatitudes” situeert zich in de brede stroming van de katholieke Charismatische Vernieuwing en heeft zich voor haar spiritualiteit voor een deel geïnspireerd op de karmelitaanse. Eigenlijk handelt “In de school van de heilige Geest” over het onderscheiden van de wil van God, de leiding van de heilige Geest en dan verder over de gehoorzaamheid aan de Geest.

Vertaald uit het Frans, A l’école de l’Esprit Saint, Ed. des Béatitudes 1995.

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…