Fundamentele moraal (Aurelio Fernández)

Aurelio Fernández

14,75

Basisvraagstukken van de christelijke moraal.

Artikelnummer: Atrium18 Categorie:

Beschrijving

‘Wij zullen ons hier hoofdzakelijk bezig houden met de basisvraagstukken van de christelijke moraal. Daarbij leggen we de nadruk op de rationaliteit van de moraal van het Nieuwe Testament, alsmede op de basisbegrippen die haar schragen.

Aangezien het niet mogelijk was ze in hun ontwikkeling te schetsen, hebben we dat gemis opgevangen met een meer uitgebreid betoog over het gegeven van de Openbaring. Uiteindelijk bouwt de christen, zoals de klassieken het zeggen, zijn geloof niet op de grondbeginselen van de filosofen maar op het onderricht van Jezus.

Daarom treft men in dit bescheiden werk allereerst de bijbelse doctrine met betrekking tot het ethisch handelen van de gelovige aan, en daarna een korte uiteenzetting over de moraaltheologie. Op deze wijze hopen wij te beantwoorden aan de doelstelling van deze serie, die beoogt de “fundamentele vragen van de theologisch wetenschap” uiteen te zetten, “om ze bereikbaar te maken voor de gemiddeld ontwikkelde lezer”. De schrijver hoopt vurig dat hij dit doel bereikt’ (uit het voorwoord).

Pagina’s: 216

ISBN: 97890.6257.054.6

Auteur:

Aurelio Fernández is priester van het Bisdom Oviedo (Spanje). Hij is doctor in de filosofie (Salamanca, Spanje) en in de theologie (Fribourg, Zwitserland). Hij is professor aan de Faculteit Theologie van Burgos (Spanje) en gasthoogleraar aan de universiteit van Mainz (Duitsland).

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…