De hoop van het gezin

Gerhard-Ludwig Müller

5,50

Het gezin verkeert in zwaar weer. Het aantal echtscheidingen is hoog, vele jongeren trouwen niet meer en het aantal kerkelijke huwelijken is dramatisch gedaald. Hoe dient de Kerk te antwoorden op deze uitdagingen?

Artikelnummer: Gezin1 Categorie:

Beschrijving

Inhoud:

Moet de Kerk haar leer over huwelijk en gezin aanpassen zodat deze niet langer een steen des aanstoots is voor de moderne mens?

Voor kardinaal Gerhard-Ludwig Müller vormt het christelijke gezin niet het probleem, maar biedt het juist de oplossing voor veel van de problemen waar de huidige samenleving mee worstelt. Een gezin dat leeft naar het Evangelie is een bron van hoop voor Kerk en samenleving. Daarbij verkondigt kardinaal Müller de inspirerende boodschap dat de christelijke echtgenoten hun hoge roeping ook kunnen waarmaken, omdat zij door het sacrament van het huwelijk op bijzondere wijze delen in het goddelijk leven. In gesprek met Carlos Granados, priester en uitgever, pleit kardinaal Müller voor een ‘Kerk van gezinnen’ en voor een betere gezinspastoraal. Hij weerlegt ook misverstanden over het huwelijk.

Deze spraakmakende dialoog verscheen oorspronkelijk in het Spaans en is inmiddels in diverse talen vertaald. Speciaal voor de Nederlandse uitgave schreef mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, een inleidend voorwoord. Mgr. Müller is sinds 2 juli 2012 prefect van de Congregatie.

Pagina’s: 72

ISBN: 978.90.6257.046.1

Auteur:

Kardinaal Gerhard-Ludwig Müller (Mainz, 1947) is vanaf juli 2012 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en ambtshalve president van de Pauselijke Commissie ‘Ecclesia Dei’, van de Internationale Theologische Commissie en van de Pauselijke Bijbel Commissie.

Hij heeft gedurende zestien jaar dogmatische theologie gedoceerd aan de Ludwig-Maximilians-Universität München in Beieren. Met Gustavo Gutiérrez is hij coauteur van het in 2004 te Augsburg verschenen boek: An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung. Hij is de bezorger van de Volledige Werken van Joseph Ratzinger-Benedictus XVI, die naar voorzien zestien delen zullen beslaan.

Op de website www.doctrinafidei.va zijn er van mgr. Müller toespraken, homilieën en bijdragen te raadplegen die hij heeft gehouden sinds hij prefect is. Onder de gepubliceerde teksten bevinden zich ook enkele interviews.

De priester Carlos Granados García (Madrid, 1974) is algemeen directeur van de uitgeverij BAC (Biblioteca de Autores Cristianos). Hij is theoloog en Bijbelwetenschapper. Hij doceert aan de Kerkelijke Universiteit San Dámaso in Madrid en aan het Pauselijke Instituut Johannes Paulus II.

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…