Christenen in de samenleving

Domènec Melé

19,50

Bevat een helder overzicht van de sociale leer van de Kerk, zoals ontwikkeld door en na het laatste Concilie. Een aanrader voor wie de katholieke mensvisie beter wil leren kennen.

Beschrijving

Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer. De sociale leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan ‘het algemeen welzijn’, en heeft zich systematisch ontwikkeld vanaf het eind van de 19de eeuw. Ze heeft betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het gezin, economie en arbeid, de ontwikkeling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzovoort. In dit boek behandelt de auteur het sociale denken van de moderne pausen – waarvan Leo XIII de eerste is – en van het Tweede Vaticaans Concilie. Naast bovengenoemde thema’s komen aan de orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, het algemeen welzijn, solidariteit, subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle goederen), alsmede criteria voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen. Met haar sociale leer richt de katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en spoort hen aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun geloof. Tegelijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een mensvisie bieden die een verrijking is voor het maatschappelijke leven.

ISBN: 978-90-6257-075-1

Pagina’s: 304

Domènec Melé Carné is priester, gepromoveerd als theoloog aan de Universiteit van Navarra en als industrieel ingenieur aan de Polytechnische Universiteit van Cataluña. Hij doceerde 30 jaar lang bedrijfsethiek aan de IESE Business School (Barcelona), en is auteur van vele boeken en artikelen op dit vakgebied.

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…