Aanbidding in het hart van de wereld

Dominique Rey

17,50

“Laten we in onze dagen tijd vinden voor aanbidding en laten we in onze gemeenschappen ruimte scheppen voor aanbidding” Paus Franciscus

Beschrijving

Inhoud:

De eucharistische aanbidding – het aanbidden van Jezus in de nederige gedaante van een hostie – is een onuitputtelijke bron van verlichting, troost en genezing voor al wie zich op deze wijze tot Hem richt. Door Hem in het Heilig Sacrament te aanbidden bevinden we ons in de directe aanwezigheid van de Heer: we putten onvergankelijk leven uit de levende bron die God zelf is.
Aanbidding in het hart van de wereld gaat in op vier dimensies die volgens de auteur kenmerkend zijn voor de eucharistische aanbidding: schoonheid, stilte, tijd en bovennatuurlijke hoop. Deze verdiepende overwegingen richten zich op zowel het verstand als het hart van de lezers. Ze willen ons stimuleren om met grote liefde te knielen aan de voet van de monstrans, waar Jezus zelf geduldig op ons wacht.

ISBN: 978-90-6257-133-8

Pagina’s: 156

Auteur:

Dominique Rey (1952) is sinds 2000 bisschop van het bisdom Fréjus-Toulon. Als lid van de Emmanuel gemeenschap is hij in 1984 priester gewijd voor het bisdom Parijs. In 2014 benoemde paus Franciscus hem tot adviseur van de Pauselijke Raad voor de Leken

Extra informatie

Auteur

Andere suggesties…