Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Negen vragen over het Jaar van het Geloof

24 oktober 2012

 

Het door Benedictus XVI afgekondigd Jaar van het Geloof is begonnen op 11 oktober. Waarover gaat het? Wat is de wens van de Heilige Vader? Wat kunnen wij tegemoet zien? Hier volgen antwoorden op de vragen die wij ons wellicht stellen enkele dagen na de opening ervan.

 

 

1. Wat is het Jaar van het Geloof?

“Het Jaar van het Geloof is een uitnodiging tot een vernieuwde en authentieke bekering tot de Heer, die alleen de enige Heiland van de wereld is” (Porta Fidei, 6).

 

2. Wanneer begint het, wanneer eindigt het?

Het loopt van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013.

 

3. Waarom heeft men die datums gekozen?

Op 11 oktober heeft de Kerk twee gebeurtenissen tegelijkertijd gevierd: de 50e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en de 20e verjaardag van de openbare afkondiging van de Catechismus van de Katholieke Kerk. 24 november 2013 valt samen met de plechtigheid van Christus Koning.

 

4. Waarom heeft de paus dit jaar afgekondigd?

“Terwijl het in het verleden mogelijk was een homogeen cultureel stramien te herkennen dat in brede kringen werd aanvaard in zijn verwijzen naar de geloofsinhoud en de daardoor geïnspireerde waarden, blijkt dat vandaag in grote delen van de maatschappij niet meer zo te zijn vanwege een diepe geloofscrisis die zich van vele personen heeft meester gemaakt.”

 

Daarom is het dat de paus ons uitnodigt “tot een vernieuwde en authentieke bekering tot de Heer, die alleen de enige Heiland van de wereld is”. Het voornaamste doel van dit jaar is ervoor te zorgen dat ieder christen “de weg van het geloof opnieuw kan ontdekken om steeds duidelijker de vreugde en het hernieuwd enthousiasme van zijn ontmoeting met Christus te belichten”.

 

5. Welke middelen stelt de Heilige Vader voor?

In het Motu Proprio “Porta Fidei” stelt hij ons voor de viering van het geloof intenser te maken in de liturgie, in het bijzonder in de Eucharistie; onze eigen getuigenis van het geloof te geven; en de inhoud van ons geloof die voornamelijk in de Catechismus wordt uiteengezet te herontdekken.

 

6. Waar heeft het plaats?

Benedictus XVI kent er een universele draagwijdte aan toe. “Wij zullen de gelegenheid hebben het geloof in de verrezen Heer te belijden in onze kathedralen en in de kerken van heel de wereld; in onze huizen en onze gezinnen, opdat ieder de sterke behoefte voelt het geloof van altijd beter te leren kennen en door te geven aan de toekomstige generaties. Religieuze gemeenschappen, evenals parochies en alle kerkelijke lichamen, nieuw en oud, zullen in dit Jaar een manier vinden om openlijk het Credo te belijden”.

 

7. Waar kan men nadere aanwijzingen vinden?

In de door de Congregatie voor de Geloofsleer gepubliceerde nota. Daar wordt bijvoorbeeld voorgesteld:

 

 • de bedevaarten van de gelovigen naar de zetel van Petrus aan te moedigen.
 • bedevaarten, vieringen en samenkomsten te organiseren in de voornaamste heiligdommen.
 • symposia, congressen en vergaderingen te programmeren om de kennis van de inhoud van de leer van de katholieke Kerk te bevorderen met een permanente openstelling van de dialoog tussen het geloof en het verstand.
 • de voornaamste documenten van het Concilie Vaticaan II te lezen of te herlezen.
 • meer aandacht te vragen voor de homilieën, de catechese, de toespraken en de andere tussenkomsten van de Heilige Vader.
 • de uitzendingen van de televisie, van de radio, van de filmen en de publicaties op alle niveaus te promoten, om een ruim publiek gevoelig te maken op gebied van het geloof.
 • de heiligen van iedere plaats, authentieke getuigen van het geloof, te doen kennen.
 • de betrachting aan te kweken om het religieus kunstpatrimonium te leren kennen.
 • apologetisch materiaal voor te bereiden en te verspreiden om de gelovigen te helpen een antwoord te vinden op hun twijfels.
 • catechesegebeuren bijzonder gericht tot de jongeren om hun het mooie van het geloof te tonen.
 • met meer geloof en frequenter het sacrament van de Biecht te benaderen.
 • op school zich te bedienen van het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk.
 • lezingen in groep van de Catechismus te organiseren en de verkoop en de verspreiding ervan te bevorderen.

 

8. Welke documenten zijn er nu voorhanden?

 

9. Waar kan men meer informatie bekomen?

Via de officiële internet-site van het Jaar van het Geloof www.annusfidei.va.

 

Bron: http://www.opusdei.fr/art.php?p=50411. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.