Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Is de paus van mening veranderd over het condoom?

21 december 2010

Grote krantentitels en verklaringen van verschillende persoonlijkheden laten verstaan dat Benedictus XVI van mening is veranderd over de te volgen strategie in de strijd tegen AIDS. 

 

 

Deze reacties zijn het gevolg van de uitspraken van Benedictus XVI over seksualiteit en condoomgebruik, in zijn boek “Lumière du monde”, dat op 23 november aan de pers werd voorgesteld.

 

Uittreksels uit dit lange interview met de schrijver-journalist Peter Seewald, uitgegeven in het Italiaans door de Libreria Editrice Vaticana, werden voorgesteld in avant-première in L’Osservatore Romano.

 

Ziehier de uitspraken van de paus over de seksualiteit :

 

Zich enkel richten op het condoom komt overeen met het banaliseren van de seksualiteit, en deze banalisatie is juist de gevaarlijke reden waarvoor zoveel mensen in de seksualiteit niet meer een uitdrukking van hun liefde zien maar ze eerder ervaren als een soort drug, die ze zichzelf toedienen. Het is daarom dat de strijd tegen deze banalisatie deel uitmaakt van een grote inspanning om de seksualiteit op een positieve wijze te beoordelen en haar een positieve invloed laten uitoefenen op de mens in zijn geheel.

 

Er kunnen individuele gevallen zijn die het condoomgebruik rechtvaardigen, bv. wanneer een prostituee [de Duitse originele tekst spreekt over een mannelijke prostitué, nvdv] een condoom gebruikt. Dit kan een eerste stap zijn naar moralisatie, een eerste daad van verantwoordelijkheid om opnieuw bewust te worden dat niet alles is toegestaan en dat men niet zomaar zijn zin kan doen. Niettemin is dit niet de manier om de AIDS infectie te overwinnen. Een humanisering van de seksualiteit is echt noodzakelijk.

 

Hieronder vindt u een verduidelijking van Pater Federico Lombardi, directeur van de Persdienst van de Heilige Stoel, over de interpretatie van de uitspraken van Benedictus XVI i.v.m. het condoom.

 

“Op het einde van hoofdstuk 11 van het boek getiteld Lumière du Monde, antwoordt de Heilige Vader op twee vragen over de strijd tegen AIDS en het condoomgebruik, n.a.v. het debat dat ontstaan was over zijn uitspraken tijdens zijn Afrikareis in 2009. Hij herhaalt duidelijk dat hij geen standpunt wou innemen over de vraag van het condoomgebruik in het algemeen, maar slechts categoriek duidelijk maken dat het AIDS-probleem niet kan opgelost worden enkel door condoomgebruik. Er is veel meer nodig, nl. voorkomen, opvoeden, de mensen raad geven en helpen, zowel om niet ziek te worden als wanneer de ziekte reeds uitgebroken is.

 

De paus herhaalt dat zulk een bewustwording zich ook buiten de katholieke Kerk tot stand kwam. Getuige daarvan is het principe genaamd ABC (Abstinence – Be Faithful – Condom), waarin de twee eerste elementen (onthouding en trouw) veel belangrijker zijn in de strijd tegen AIDS, terwijl het condoom slechts een uitvlucht is in noodsituaties. Het moet dus duidelijk zijn dat het condoom niet de oplossing is van het probleem. Vervolgens gaat hij verder in op de zaak en herbevestigt het idee dat de aandacht concentreren op het condoom neerkomt op een banalisatie van de seksualiteit, die haar betekenis als uitdrukking van liefde tussen twee personen verliest om tot een drug gereduceerd te worden. Vechten tegen deze banalisatie houdt in dat men aan de seksualiteit haar waarde teruggeeft alsook het positief effect dat ze kan hebben op de mens in zijn geheel. In het licht van deze diepe visie over de menselijke seksualiteit en haar huidige problematiek, herbevestigt de paus dat de Kerk het condoom duidelijk niet als echte en morele oplossing voor het AIDS-probleem beschouwt. De paus verandert dus niet de leer van de Kerk maar plaatst de waarde en de waardigheid van de menselijke seksualiteit in perspectief als een uitdrukking van liefde en verantwoordelijkheid.

 

Dit gezegd zijnde, neemt hij een uitzonderlijke situatie in overweging, waar de seksuele daad een reëel risico inhoudt voor het leven van anderen. Zonder moreel een ongebreidelde seksualiteit te rechtvaardigen, is hij van mening dat het gebruik van het condoom om de kans op besmetting te verkleinen een begin is van verantwoordelijkheid, een eerste stap naar een meer menselijke seksualiteit. Het condoom in zo’n geval niet gebruiken zou het leven van de anderen in gevaar brengen. Op dit punt zou de redenering van de paus niet beschreven kunnen worden als een radicale koerswijziging. Vele theologen en kerkelijke, morele en religieuze overheden ondersteunen een gelijkaardig standpunt, zelfs indien de paus weliswaar nooit zulk een duidelijke verklaring gegeven had. Hetgeen hij doet in het kader van een gesprek en niet in leerstellige vorm. Benedictus XVI levert dus een moedige en originele bijdrage aan de verduidelijking en verdieping van een vraag die veel debat oplevert. Het is een originele bijdrage: trouw blijvend aan de morele principes, geeft ze blijk van helderheid van geest. Door de illusie van het vertrouwen in het condoom te weigeren, stelt hij een globale en helderziende visie voor, met aandacht voor de eerste verwarde stappen van een culturele en spirituele arme menselijkheid, op weg naar een belevenis van een meer menselijke en verantwoordelijke seksualiteit.”

 

Bron : www.zenit.org en visnews-fr.blogspot.com. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jan Van Brussel.