Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Geslachtsverandering bij kinderen

18 oktober 2021

De site Gènéthique verspreidt het artikel van een vrije tribune die gepubliceerd werd in de krant l’Express.

“Wij kunnen niet langer zwijgen over wat ons een ernstige afwijking lijkt, begaan in naam van de emancipatie van het ‘transgender-kind’.” Meer dan vijftig artsen, psychologen en intellectuelen (filosofen, schrijvers of nog juristen) (1) nemen verontwaardigd het woord in de krant l’Express in naam van de “bescherming van de kinderen tegen de uiteenzettingen over ‘de zelfbeschikking’ van het kind”.

Ideologische redeneringen

“Men laat kinderen geloven dat een meisje een jongen zou kunnen worden en omgekeerd omdat ze dat zouden beslist hebben, zelfs zonder het advies van volwassenen, en dat, steeds jonger”, protesteren ze verontwaardigd. Zo zouden bijvoorbeeld in Schotland volgens de richtlijnen van de regering, de kinderen vanaf het eerste studiejaar lagere school de mogelijkheid hebben hun gebruikelijke naam en geslacht op school te veranderen zonder de instemming van hun ouders”. Zelfs zonder dezen in te lichten indien het kind daarom vraagt.

De ondertekenaars betreuren dat men met een “gebanaliseerd betoog beweert dat de biologische werkelijkheid, het seksueel verschil tussen mannen en vrouwen overbodig zou zijn ten gunste van uitgekozen singulariteiten enkel gebaseerd op ‘gevoelens’”. “Leugenachtige redeneringen die louter ideologisch zijn” en die een hoge vlucht nemen op de sociale netwerken “waar talrijke adolescenten die het moeilijk hebben met hun identiteit oplossingen komen zoeken voor hun gevoel van onbehagen”. “In naam van de ‘zelfbeschikking’ — een echte slogan die alle progressisten verlokt — ben ik dan vrij het lichaam te kiezen dat ik wil. Kinderen en adolescenten worden zo overtuigd dat ze van geslacht kunnen veranderen met behulp van hormonale behandelingen en zelfs verminkende chirurgie”.

Aanvragen voor geslachtsverandering die de pan uitrijzen

En deze redeneringen blijven niet zonder gevolg. Tien jaar geleden noteerde men ongeveer tien aanvragen voor geslachtsverandering per jaar voor de regio Ile-de-France, verduidelijkt Jean Chambry, kinderpsychiater verantwoordelijk voor CIAPA (Centre Intersectoriel d’Accueil pour Adolescents te Parijs). Vandaag zijn het er tien per maand. Een explosie van aanvragen die vooral tienermeisjes treft.

Nochtans is “dit fenomeen ‘het transgender-kind’ in werkelijkheid een hedendaagse misleiding die men absoluut aan de kaak moet stellen, want ze maakt deel uit van de ideologische werving” bevestigen de ondertekenaars van de tribune. Want een kind is “een wezen in opbouw”, terwijl men ons zou willen doen geloven dat in naam van het welzijn en de vrijheid van elkeen, een kind bevrijd van de toestemming van zijn ‘reactionaire’ ouders in staat zou zijn, zijn zogenaamde genderidentiteit te kiezen”.

Een “schaking van de kindertijd”

De ondertekenaars van de tribune veroordelen “een greep waarvan de gevolgen leiden tot een mentale destabilisatie, een breuk met de familie indien ze haar kind niet ondersteunt en met al diegenen die weigeren zijn standpunt te delen”. Overigens stippen ze aan dat “de redeneringen van deze jongeren vaak clichés zijn alsof ze alle kritisch denkvermogen verloren hebben”, terwijl ze een “schaking van de kindertijd” aan de kaak stellen.

Want volgens deze persoonlijkheden zouden we wel eens te maken kunnen hebben met “een van de grootste ethische gezondheidsschandalen”, “het tot koopwaar maken van het lichaam van kinderen”. Want “door deze kinderen te overtuigen dat hun bij de geboorte een geslacht is ‘toegekend’ en dat ze dat vrijelijk kunnen veranderen, maakt men er patiënten voor het leven van, benadrukken ze: gebruikers voor het leven van hormonale chemicaliën gecommercialiseerd door farmaceutische bedrijven, terugkerende consumenten van steeds meer chirurgische ingrepen bij het najagen van een hersenschim van een droomlichaam”.

Een vraagteken bij het universalisme van rechten

Maar “hebben wij (nog) het recht om te reageren zonder dat men ons beledigt of bedreigt?” vragen ze zich af. “Niemand weet hoe te handelen en zijn stem te verheffen vaak uit vrees voor bepaalde LGBTQI+ verenigingen”, betreuren de ondertekenaars. Een letterwoord dat nochtans “heel erg verschillende personen omvat waaronder sommigen die zich zoals wij ongerust maken over de huidige afwijkingen”, en waarvan sommigen lijden onder “de wet van de stilte die in dat midden heerst”. Een voorbeeld daarvan wordt gegeven in “de Zweedse documentaire Trans train waar jonge volwassenen, aan hun eenzaamheid overgelaten, en bedreigd in geval ze openlijk het woord namen, verklaren druk ervaren te hebben vanwege hun trans gemeenschap vanaf het moment dat ze twijfels uitten of tijdelijk of volledig hun transitie stopten”. (cf. Détransition de genre: un phénomène d’ampleur?)

In deze context laten deze vijftig personen hun recht op reageren gelden: “Wij weigeren te erkennen dat men in naam van ‘rechten voor de persoon’ dit gemeenschappelijk voetstuk — het universalisme van rechten — dat het fundament vormt voor de mensheid verwerpt”.

[Nota van de redactie: in mei laatstleden, meldde dezelfde site Gènéthique dat het prestigieus universitair hospitaal Karolinska in Stockholm, stopte met de praktijk van geslachtsveranderingen bij minderjarige jongeren: https://www.genethique.org/dysphorie-de-genre-un-hopital-abandonne-le-traitement-hormonal-chez-les-mineurs-juge-experimental/]

(1)De lijst van de ondertekenaars kan geraadpleegd worden aan het einde van het origineel artikel. Bron: https://www.genethique.org/changement-de-sexe-chez-les-enfants-un-des-plus-grands-scandales-sanitaire-et-ethique:?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modele-lettre_80  , gepubliceerd op 21/9/21. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jos en Helene Van Dyck.