Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Een onderzoek over geslachtsverandering

24 april 2024

Deze studie werd gerealiseerd door kinderarts Hilary Cass, ze bevat 32 aanbevelingen.

Na onderzoek maakt de Britse overheid de beangstigende resultaten bekend van “geslachtsverandering” bij minderjarigen. De conclusie van een deskundige is een “vaststelling van een mislukking”.

De klinieken en experten hebben zich vergist in hun aanpak. “Er is geen enkele wetenschappelijke reden om over te gaan tot een geslachtsverandering wanneer het gaat om een jongere onder 25 jaar.”

De conclusies van de studie van 388 bladzijden benadrukken ook dat de geneeskunde die zich bezighoudt met geslachtsverandering op weinig betrouwbare grondslagen berust.”

Het nieuws haalde de voorpagina van de Britse kranten, van de progressieve The Guardian tot de conservatieve The Telegraph, en van websites, van de BBC tot de tabloid Daily Mail.

Een vaststelling van mislukking

Na vier jaar heeft Dr. Hilary Cass, befaamd kinderarts en voormalig president van het Royal College of Paediatrics and Child Health, haar onderzoek afgerond naar de manier waarop de Britse gezondheidszorg, en in het bijzonder de Tavistock Clinic in Londen, kinderen behandelde die twijfels hadden over hun seksuele identiteit, en ze vaak al te gemakkelijk van geslacht lieten veranderen.

De conclusie van de expert is een vaststelling van mislukking”. De klinieken en de experten hebben zich vergist in hun aanpak want er is geen enkele wetenschappelijke reden om over te gaan tot een geslachtsverandering wanneer het gaat om een jongere onder 25 jaar”. De bevindingen van de studie van 388 bladzijden benadrukken ook dat “de geneeskunde die zich bezighoudt met geslachtsverandering op weinig betrouwbare grondslagen berust.”

Wees uiterst voorzichtig met aanvragen tot een geslachtsverandering

Het rapport over geslachtsverandering, ondertekend door kinderarts Hilary Cass, doet 32 aanbevelingen. De belangrijkste zijn gericht aan artsen en specialisten, die worden uitgenodigd “uiterste voorzichtigheid” te betrachten wanneer zij worden geconfronteerd met een verzoek tot geslachtsverandering. Het brein en de seksuele identiteit blijven zich inderdaad ontwikkelen tot de leeftijd van 25 jaar.

“Vroeger dacht men dat de ontwikkeling van de hersenen voltooid was tijdens de adolescentie. Maar vandaag weten we dat ze doorgaat tot halverwege de twintig, naarmate de verschillende delen steeds meer met elkaar verbonden en gespecialiseerder worden”, aldus het rapport.

Het onderzoek omvat interviews met honderden jongeren. Interviews met degenen die het proces van geslachtsverandering hebben voltooid (door middel van hormonale therapieën, plastische chirurgie, psychologische ondersteuning). En met degenen die tijdens of na het genderbevestigingsproces besloten het te onderbreken of terug te draaien om terug te keren naar hun oorspronkelijke geslacht.

Weinig passende raadgevingen

Velen hebben hun keuze betreurd toen het al te laat was.

Volgens Dr. Cass hebben duizenden kinderen geen toegang gehad tot passende raadgevingen en hebben zij hun geslacht veranderd in totale onwetendheid van de zaak. In haar rapport nodigt ze in de eerste plaats uit om er langzamer en met behoedzaamheid aan te beginnen” en ze vraagt dat geen hormonen zouden toegediend worden aan kinderen jonger dan 18 jaar. Er is inderdaad geen bewijs dat deze medicamenten toelaten tijd om na te denken te winnen” of het risico op zelfmoord te verminderen”. Samenvattend: hoewel de medicamenten de puberteit kunnen onderdrukken, heeft onderzoek aangetoond dat ze geen enkel effect hebben op het lichamelijk welbehagen van de persoon of op haar ervaring van de genderdysforie.

Dr. Cass raadde ouders en leerkrachten ook aan blijk te geven van een grote behoedzaamheid ten aanzien van kinderen van de basisschool die een andere genderidentiteit uitdrukken dan diegene die waaraan ze beantwoorden. Bovendien benadrukt ze dat ouders zich vaak gedwongen voelen en bijgevolg hun kinderen van geslacht laten veranderen uit schrik als transfoob bestempeld te worden.

Tien jaar geleden 250, vandaag 5000

Het rapport werd onder andere begroet door de Britse premier Rishi Sunak, die de impact van de gegevens die het bevat onderstreepte, te beginnen met het aantal personen dat besloot van geslacht te veranderen. Dat is van 250 (bijna allemaal mannen) tien jaar geleden, gestegen naar 5.000 vandaag, dat is meer dan het dubbele van in 2022 (voornamelijk vrouwen). “Wij kennen de impact op lange termijn niet van de medische behandeling die leidt tot een geslachtsverandering en daarom moeten wij met grote voorzichtigheid handelen”, verklaarde premier Sunak.

De reactie van het Britse National Health Service op het “Cas-rapport” kwam onmiddellijk. Een brief, gericht aan de befaamde kinderarts en ondertekend door John Stewart, een van de directeurs van het NHS, bevat de verbintenis om voor een nieuwe oriëntatie te kiezen. Deze zal gebaseerd zijn op de besluiten van het onderzoek, en alle afspraken met kinderen onder 18 jaar die de Britse klinieken voorstellen voor een geslachtsverandering, worden voorlopig opgeschort. Bovendien, zo gaat de tekst verder, zal het innemen van hormonen zoals oestrogenen en progesteron, opnieuw bekeken worden, zoals dat reeds gebeurde voor de hormonenblokkers enkele weken geleden.

Bron: https://fr.zenit.org/2024/04/16/angleterre-un-rapport-sur-le-changement-de-sexe/. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jos en Helene Van Dyck.