Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

De zwakheid van de islam

15 december 2015

 

In een interview met Aleteia beschrijft Annie Laurent de hedendaagse islam als een religie ten prooi aan een diepe crisis die zelfs zijn bestaan op losse schroeven zou kunnen zetten.

 

— De islam wordt op dit ogenblik geassocieerd met een reeks rampzalige gebeurtenissen: terrorisme, de verdwijning van christenen in het Oosten, enz. Hoe verklaart u dat?

De islam wordt op dit ogenblik ernstig in vraag gesteld. De moslims hebben overal ter wereld toegang tot het internet, zelfs in Saoedi-Arabië. Zij zien andere denkwijzen, andere manieren om de religie te begrijpen. Een deel ervan leeft in landen met christelijke wortels, en dat vertaalt zich natuurlijk naar vragen over hun eigen oorsprong. Sommigen ergeren zich met name aan de aanspraak van de islam om heel hun leven te beheersen met willekeurige voorschriften. Ieder jaar zijn er in Marokko jonge mensen die op de pleintjes eten in volle ramadan en zo het religieus verbod naast zich neerleggen. Zij worden trouwens regelmatig opgepakt door de politie.

— Nochtans wordt in vele landen zoals Irak, Saoedi-Arabië of Pakistan de islam steeds strenger, en vaak gewelddadig. Ziet u dat werkelijk als achteruitgang?

Geweld is een teken van zwakheid! Ik zeg niet dat de islam morgen zal ineenstorten, maar wel dat hij zal ineenstorten, onverbiddelijk, en dat zal groot leed veroorzaken voor de moslims en voor degenen die in hun nabijheid leven. Het zal decennia duren en zich vertalen in vreselijke conflicten! Een van de krachten van de islam is dat hij zich belast met heel de mens. Het is een erg omlijnde religie, waarin het geweten niet aangesproken wordt. Iedere persoon die dit kader verlaat zal een diepe existentiële crisis meemaken.

— Zou men zich een soort “Tweede Vaticaans Concilie van de islam” kunnen voorstellen?

Veel zaken spreken daartegen. In de islam bestaat geen structuur die autoriteit uitoefent over het geheel van de moslims. Sinds het einde van het Kalifaat in 1924, is er geen heerser der gelovigen (kalief) meer. Maar wat belangrijker is, is dat de aard van de Koran zelf zijn evolutie tegenhoudt. Het gaat om een tekst die van Allah zelf komt die eeuwig is! Allah zegt dat Hij een Koran in het Arabisch gegeven heeft, die een kopie is van een boek dat bij Allah bewaard wordt. Niemand heeft het recht daaraan te raken. Deze onveranderlijke tekst bevat geboden die niet te verzoenen zijn met vrede en vrijheid.

— Nochtans durven sommige islamitische intellectuelen hun geloof in vraag stellen…

Er is een interessante ontwikkeling aan de kant van wat men “de nieuwe denkers van de islam” noemt. Ik denk aan Abdelmajid Charfi, auteur van ‘De islam tussen boodschap en geschiedenis’. Een andere Tunesiër, Mohammed Charfi, had een leerstoel onder Ben Ali en heeft ‘Islam en vrijheid’ geschreven. Maar vaak worden zij slecht onthaald! In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is het nog moeilijker voor hen geworden om zich te uiten sinds de Arabische lente. Zoals Nasr Abou-zeid, die als afvallige verbannen werd en naar Nederland moest vluchten, zegde: het lot van deze intellectuelen stemt mij niet optimistisch over een ‘zachte overgang’ van de islam.

— U denkt dus dat we moeilijke tijden tegemoet gaan…

De moslims zullen als eersten vreselijke conflicten en groot leed beleven. Alle ingrediënten voor geweld zijn aanwezig! Er is een tekst die het wettigt om de ongelovigen het hoofd te bieden en die geen enkele discussie toelaat, bovenop een geopolitieke context die op zijn minst ingewikkeld is. Ik vrees dat de islam gaat imploderen en dat het gewelddadig zal zijn.

Als christenen is het onze verantwoordelijkheid de moslims die hun religie willen verlaten te hulp te komen.

Deze woorden werden opgetekend door Sylvain Dorient. Annie Laurent is schrijfster, journaliste en specialist op gebied van het Midden-Oosten. Zij heeft een Master in Internationaal recht en zij haalde een doctoraat in Politieke wetenschappen met haar thesis over “Libanon en zijn omgeving”. Zij schreef onder andere ook “Kan de islam de mens gelukkig maken” Editions Artège. Paus Benedictus XVI heeft haar aangesteld als expert voor de speciale synode van de bisschoppen van het Midden-Oosten die in oktober 2010 in Rome gehouden werd. Bron: http://fr.aleteia.org/2015/12/01/lislam-est-fragile/. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jos en Helene Van Dyck.