Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

De Koran open en humanistisch heruitleggen?

5 juli 2016

 

Er moet een nieuwe interpretatie van de Koran komen, gelet op de lezing die de terroristen eraan geven.

 

 

Pater Samir Khalil Samir, jezuïet, professor van islamologie aan de St. Jozef-Universiteit van Beiroet (Libanon) en aan het Pauselijke Oosters Instituut van Rome, roept op tot een “open en humanistische interpretatie” van de Koranteksten.

De Egyptische pater gaf op 30 mei op Radio Vaticaan een commentaar op de ontmoeting van paus Franciscus met de grote imam van Al-Azhar, Ahmed Mohammed Al-Tayeb en op de mogelijkheid tot verschillende interpretaties van de Koran.

“De door de paus en Al-Tayeb gedane stap gaat in de goede richting, onderlijnt de Egyptische pater. Het behoort nu aan ons dit aan te moedigen om in de goede richting verder te gaan ten einde wat reeds bestaat sedert de jaren 50-60, d.w.z. een aan onze XXIste eeuw aangepaste open en humanistische interpretatie van de teksten van de VIIe eeuw, weer op te nemen.”

“Veertien eeuwen zijn voorbij gegaan, vervolgt hij, dus de interpretatie moet veranderd worden. Zoals wij katholieken bepaalde teksten van het Oud Testament die spreken van geweld en oorlog in de naam van God, niet letterlijk zouden kunnen interpreteren, maar in een totaal andere context. Men moet het goed begrijpen: een tekst moet altijd begrepen worden in zijn context.”

Pater Samir meent dat “de ware plicht” van de Al-Azhar-universiteit “zó zou moeten zijn dat het onderricht dat aan de duizend imams gegeven wordt … werkelijk moet ingegeven zijn door de vrede en door een nieuwe interpretatie van de Koran.”

De auteur van het werk “Geweld en geweldloosheid in de Koran en in de islam” herhaalt met overtuiging het bestaan van twee opvattingen in de islam die niet moeten verzwegen worden. Daarom deelt pater Samir niet de mening van de rector van Al-Azhar die in maart ll. voor het Europees Parlement heeft gezegd dat “de islam niets te maken heeft met het terrorisme, en dat de islamteksten verkeerd begrepen worden door de terroristen.” Dit is een “weinig aannemelijk argument”, volgens de islamoloog.

“Vandaag, verklaart pater Samir, gaat de weg van het geweld dat door IS wordt gekozen het normale voorbij, het is zuiver terrorisme. Maar het is een feit dat deze terroristen helaas handelen in naam van de islam. Men moet dus erkennen dat de mogelijkheid van deze lezing bestaat en dat het werk van Al-Azhar er juist in moet bestaan uit te leggen dat zelfs wanneer er in de Koran geweld voorkomt, dat het gebruik ervan beperkt is tot een historische periode en bepaalde omstandigheden. Het gaat niet om een algemene regel die wie ook mag toepassen wanneer hij het wil, en die pseudo-Islamitische Staat heeft niet het recht voor zichzelf iets te verkondigen in de naam van de hele islam; dat komt enkel toe aan de moslimoverheden “.

Pater Samir is van mening dat de katholieke Kerk en heel het Westen, om de wortels van het terrorisme uit te rukken, het werk van de Al-Azhar-universiteit moeten steunen. “Samenwerken is een deel van de roeping van de katholiek en het is immers wat de Paus doet, verklaart hij. Er is geen andere evangelische weg mogelijk dan deze van het winnen van de vriendschap van de moslims en ze als broeders, als gelovigen te helpen. Ze hulp bieden op het menselijk vlak.”

Terugkomend op de ontmoeting van de paus en de grote imam onderstreept pater Samir dat deze aansluit bij een proces dat wat meer dan een jaar geleden begonnen is door Al-Azhar “om in te gaan tegen het terrorisme van moslimstempel en om de islamo-christelijke dialoog te verbeteren”

Bron: www.ihsnews.net. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.