Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Brief van God aan de verloofden

27 maart 2015

 

In het huwelijk is het Christus zelf die het initiatief neemt, die het echtpaar roept.

 

 

De vrouw die naast je zal staan, diep ontroerd, in haar witte huwelijkskleed, is van mij. Ik heb haar geschapen. Ik heb haar liefgehad sedert altijd; zelfs vooraleer jij haar liefhebt, meer nog dan jij. Voor haar heb ik niet geaarzeld mijn leven te geven. Ik heb grote plannen voor haar. Ik vertrouw je haar toe. Je zal ze uit mijn handen nemen en er verantwoordelijk voor worden.

Toen je ze ontmoette, vond je ze mooi en werd je verliefd. Het zijn mijn handen die haar schoonheid hebben gemaakt, het is mijn hart dat in jou de tederheid en de liefde heeft gelegd, het is mijn wijsheid die haar gevoeligheid en haar begrip en al die mooie kwaliteiten die je in haar hebt ontdekt, gesmeed heeft.

Maar het volstaat niet dat je betoverd bent. Je moet je inzetten om haar noden, haar wensen te beantwoorden. Je zal bemerken dat zij zoveel zaken nodig heeft: ze heeft een huis nodig, kleding, rust, blijheid, psychisch evenwicht, menselijke betrekkingen, genegenheid en tederheid, genoegen en ontspanning, aanwezigheid van mensen en van dialoog, sociale en familiale relaties, voldoening in het werk en nog veel meer.

Maar je moet begrijpen dat zij vooral nood heeft aan Mij, en van al wat tot deze ontmoeting met Mij bijdraagt en ze aanmoedigt: de vrede van het hart, de zuiverheid van geest, het gebed, het Woord, de vergeving, de hoop en het vertrouwen in Mij, in mijn leven. Ik ben het begin, het einde, het doel van heel haar leven, niet jij.

Laat ons, allebei, een overeenkomst sluiten: wij zullen ze samen lief hebben. Ik heb haar sedert altijd lief. Jij zijt begonnen haar lief te hebben sedert enkele jaren, sedert de dag waarop je verliefd werd. Ik ben het die in je hart je liefde voor haar legde. Ik wou haar toevertrouwen aan iemand die er zorg voor zou dragen. Maar ik wou ook dat zij door haar schoonheid en haar kwaliteiten het leven van een man zou rijker maken. Die man, dat ben jij.

Daarom heb ik in je hart liefde doen ontstaan voor haar. Het was de mooiste wijze om je te zeggen: “Zie, Ik vertrouw haar aan je toe”, en opdat je zou kunnen genieten van haar schoonheid en haar kwaliteiten. Wanneer je haar zal zeggen: “Ik beloof je trouw te zijn, je lief te hebben en je te eerbiedigen mijn leven lang”, zal het zijn alsof je Mij antwoordde dat je gelukkig zijt ze in je leven te ontvangen en er zorg voor te dragen. Zo zullen we met twee zijn om haar lief te hebben.

Maar we moeten met elkaar akkoord zijn: het is niet mogelijk dat je haar liefhebt op een manier en Ik op een andere. Je moet voor haar een liefde hebben die gelijkt op de mijne, en je moet voor haar hetzelfde verlangen als wat Ik verlang. Je kan niet iets mooiers en blijers bedenken voor haar.

Als je haar ernstig lief hebt, zal je zien dat je je akkoord zult vinden met Mij in het plan dat ik voor haar heb opgevat. Ik zal je geleidelijk doen verstaan wat mijn manier is om lief te hebben, en ik zal je doen kennen welk leven ik heb gedroomd voor het schepsel, mijn schepsel, dat je echtgenote zal worden.

Ik geef met er rekenschap van dat Ik je veel vraag. Je meende dat deze vrouw heel en al van jou zou zijn, en nu heb je de indruk dat Ik je vraag ze met Mij te delen. Zo is het niet. Ik ben niet je mededinger in de liefde. Integendeel ben Ik wie je helpt haar vurig lief te hebben. Het is daarom dat Ik wens dat in je kleine liefde mijn grote liefde zou zijn. Met je liefde zou je veel voor haar kunnen doen, maar het is altijd te weinig. Integendeel maak ik je bekwaam lief te hebben zoals God. Het is mijn huwelijksgeschenk: een aanvulling van liefde die je liefde van schepsel omvormt en ze bekwaam maakt in de vrouw die je lief hebt de werken van God voort te brengen.

Dat zijn voor jou geheimzinnige woorden, maar je zal ze beetje bij beetje verstaan. Ik verzeker je dat Ik je nooit alleen zal laten in dit ondernemen. Ik zal altijd bij je zijn en zal je het instrument maken van mijn liefde, van mijn tederheid; Ik zal voortgaan mijn schepsel, dat je echtgenote is geworden, lief te hebben door je gebaren van liefde, van aandacht voor je verbond, van vergeving, van toewijding. In een woord: Ik zal je bekwaam maken lief te hebben zoals Ik liefheb, want Ik zal je een nieuwe kracht geven om lief te hebben, die mijn eigen liefde is.

Als je zo lief hebt, zal je echtpaar een burcht worden die de stormen van het leven nooit zullen kunnen neerhalen. Een liefde die op mijn Woord gebouwd is, is als een huis gebouwd op de rots: niets, geen enkel onheil zal ze kunnen vernietigen. Herinner je dat, want velen hebben de illusie Mij te kunnen missen: maar wanneer Ik niet met jullie ben bij de bouw van het huis van jullie leven en jullie liefde, zullen jullie je tevergeefs vermoeien, zoals de apostelen zich tevergeefs een hele nacht inspanden, en ‘s morgens terug naar de oever vaarden met ledige netten: een eenvoudige tussenkomst van mij volstond, en de netten werden gevuld met zo een grote hoeveelheid vissen dat ze scheurden. Bovendien, als jullie zo liefhebben, zullen jullie ook een kracht worden voor de anderen.

Vandaag gelooft men nog weinig aan de echte liefde, die altijd duurt en die zijn leven offert voor de geliefde. Men zoekt eerder liefde-emoties dan de liefde. Maar de emoties ontstaan en sterven snel af, en laten slechts leegte en nostalgie over. Zo heeft men kunnen zeggen dat het huwelijk slechts een grote illusie is die snel verdampt. Als jullie elkaar kunnen liefhebben zoals Ik liefheb, met een trouw die nooit aflaat, zullen jullie worden als de stad op de berg. Jullie zullen hoop worden voor allen, want allen zullen zien dat de liefde iets is dat mogelijk is.

Uit het Italiaans, aangepast door Élisabeth de Lavigne. Bron : http://www.aleteia.org/fr/religion/article/une-lettre-de-dieu-aux-fiances-et-aux-fiancees-5884727164665856. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.