Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Tien raadgevingen om Kerstmis goed te vieren

2 december 2010

Kerstmis is in aantocht, vandaar enkele raadgevingen om aan dit feest een echte christelijke dimensie te geven. Paus Benedictus XVI zelf nodigt ons daartoe uit: “Nu wij ons voorbereiden om met vreugde de geboorte van de Verlosser te vieren in onze families en in onze kerkgemeenschappen, terwijl een zekere moderne en consumptie-gerichte cultuur er naar streeft om christelijke symbolen rond de viering van Kerstmis te doen verdwijnen, moet iedereen zich inzetten om de waarde van de Kersttradities, die deel uitmaken van het patrimonium van ons geloof en van onze cultuur, te vatten om ze aan de komende generaties door te geven” (audiëntie, 21-12-05).

 

1. Overtuig u er van dat Kerstmis een ware geschiedenis is: tussen Halloween, de Kerstman en Harry Potter, te midden van de wereld van Internet, bioscoop en videospelletjes is het essentieel zich te herinneren — en dat ook aan de kinderen te leren — dat de geschiedenis van Kerstmis geen verhaaltje is, geen legende, geen roman, geen virtuele werkelijkheid. Het grote feest dat wij op 24 december ’s avonds zullen vieren is geworteld in een historisch feit. Het is de viering van de geboorte van de Heer, die 2000 jaar geleden in Bethlehem in Judea geboren is (toon aan de kinderen in een atlas waar Bethlehem zich bevindt). De grote stoutmoedigheid van het christendom bestaat in de verklaring dat God ingegrepen heeft in de geschiedenis van de mensen, dat Hij mens geworden is. Met de woorden van de heilige Johannes “het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”(Joh 1, 14).

 

2. Probeer de liturgie van de vier zondagen van de Advent goed te beleven door de teksten van de verschillende vieringen goed te volgen: ze zijn schitterend. Herhaal vaak het gebed: “Kom, Heer Jezus!” (Apk 22, 20). Hij is ook nu nog Diegene die door heel de mensheid wordt verwacht.

 

3. Spreek een goede biecht voor Kerstmis: het Evangelie zegt ons dat “(…) er voor hen geen plaats was in de herberg”(Lc 2, 7). De Advent nodigt ons uit om ons voor te bereiden en om plaats te maken voor het Kind Jezus in ons hart door er orde te scheppen en door het te zuiveren door middel van het sacrament van de verzoening.

 

4. Versier het huis ter voorbereiding van het feest: de Adventskrans met zijn vier kaarsen, die week na week op zondag worden aangestoken in de Advent, is een heel mooie traditie. Een andere traditie is de kerstboom: “Dat is ook een heel oude traditie, die de waarde van het leven verhoogt, want in de winter wordt de spar die altijd groen blijft het zinnebeeld van het leven dat niet sterft. Gewoonlijk worden onder de versierde kerstboom de kerstgeschenken uitgestald. Het symbool spreekt zo ook in een typisch christelijke zin: het herinnert aan ‘de boom van het leven’ (cf. Gen. 2, 9), zinnebeeld voor Christus, de hoogste gave van God aan de mensheid. De boodschap van de kerstboom is dus dat het leven ‘altijd groen’ blijft als het gave wordt: niet zozeer van materiële dingen, maar van zichzelf; in oprechte vriendschap en genegenheid, in broederlijke hulp en in vergeving, in tijd die gegeven wordt en in wederzijds luisteren naar elkaar.”(Johannes Paulus II, angelus, 19-12-04).

 

5. Zet het stalletje samen met het gezin klaar. Laat de kinderen meehelpen bij deze taak. Stimuleer hun creativiteit door ieder jaar een ander stalletje te zetten. De kinderen kunnen zich ook identificeren met een personage, een herder of een koning, en iedere dag wat dichter naar het Kind toe groeien.

 

6. Probeer thuis op bijzondere wijze de vreugde en de dienstbaarheid te beleven. Oefen samen om in familiekring kerstliederen te leren en te zingen: het zijn echte gebeden.

 

7. Stuur kerstkaarten met goede wensen naar ouders, vrienden en kennissen. Vermijd het om “eindejaarswensen” die niets betekenen te sturen, kaarten met besneeuwde landschappen, kaarsen of Kerstmannen op hun slee. Beperk u ook niet tot een foto van uw familie, want zelfs al zijn jullie heel sympathiek, jullie zijn niet de Heilige Familie… Stuur kaarten die het mysterie van Kerstmis voorstellen: er zijn duizenden schitterende kunstwerken die het kersttafereel uitbeelden (jullie kunnen ook een foto van jullie kerststalletje sturen en/of er een foto van uw gezin bijvoegen). Veel wenskaarten helpen bovendien bijdragen tot een liefdadigheidswerk of een sociaal werk.

 

8. Wees edelmoedig en denk aan diegenen die een hard leven hebben. Het is een ideaal moment om een oude of zieke persoon te bezoeken, om te delen met wie niets heeft; om solidariteit te tonen door een gift aan wie lijden.

 

9. Vier Kerstavond in familiekring, vergeet de grootouders niet. Het is een mooie traditie het Evangelie over de geboorte (Mt 2, 1-12 of Lc 2, 1-20) te lezen, dicht bij het stalletje allen tezamen. Ga dan ook, indien mogelijk, samen naar de middernachtmis.

 

10. Wees sober met geschenken: zij mogen niet de eerste plaats innemen in de gedachten en in de harten. Het grote kerstgeschenk is het Kind Jezus, het licht van de Naties: “wanneer wij de schitterend verlichte straten en pleinen in onze steden zien, moeten wij eraan denken dat deze lichtjes een ander licht oproepen. Een licht dat onzichtbaar is voor onze ogen, maar niet voor het hart. Laat ons hart zich openstellen voor het ware geestelijke licht van de kribbe dat aan alle mensen van goede wil gebracht werd, wanneer wij de verlichting bewonderen, wanneer wij kaarsen aansteken in de kerk of het stalletje en de kerstboom thuis verlichten. God met ons, geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem, is de Ster van ons leven!” (Benedictus XVI, audiëntie, 21-12-05).

 

Stefaan Seminckx is priester, doctor in de geneeskunde en de theologie. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Jos en Helene Van Dyck.