Silence

Almudi | Gepubliceerd op .

Er wordt veel gesproken over Silence, de onlangs uitgebrachte film van Martin Scorsese. Wij geven hier de recensie weer van een gewoonlijk goed ingelichte site (www.almudi.org), die op haar beurt het woord verleent aan Mgr. Munilla, bisschop van San Sebastian, Spanje.

 

Silence gaat over de vervolging van katholieke missionarissen en over de geloofscrisis die de hoofdpersoon doormaakt in het Japan van de 17e eeuw. De acteurs zijn Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds en Liam Neeson, die de film tussen januari en mei 2015 in Taiwan hebben gedraaid.

Wij geven hier de essentie weer van de mening van Mgr. Munilla, die wij volledig delen. (...)

De bisschop van San Sebastian verklaarde dat de film hem “teleurgesteld heeft”, omdat hij niet getrouw het martelaarschap weergeeft zoals het zich in die tijd heeft voorgedaan. Volgens hem “stonden de paters jezuïeten in de eerste lijn om getuigenis af te leggen te midden van de beproeving van het martelaarschap en zeer duidelijk stond de geloofsafval nooit op het voorplan.”

“De stelling van deze film is dat degenen die de weg van martelaar opgingen de eenvoudigste gelovigen waren, zonder theologische en culturele vorming. Maar de beter gevormde jezuïeten werden uiteindelijk afvallig. Alsof het volwassen geloof van de jezuïeten toeliet dit onderscheid te maken: “uiterlijk afvallig, maar innerlijk nog altijd christen; maar het minder gevormde volk moet blindelings naar het martelaarschap gaan.” Historisch is dit volledig onjuist. In die tijd gingen de evangelisatoren die aan het volk gepredikt hadden voorop in het martelaarschap.”

De bisschop heeft ook nog verklaard dat de scene waarin Jezus Christus zelf aan pater Rodrigues vraagt afvallig te worden en zijn beeld te vertrappen “absurd is”.

“Het martelaarschap is een genade. Op het ogenblik zelf geeft Jezus deze genade opdat wij niet in de zonde van geloofsafval zouden vervallen. God zal deze gave die onze krachten te boven gaat, schenken in de mate dat wij trouw en nederig zijn.”

Volgens de prelaat is Silence een “erratische” film waarin men in feite “het relativisme van deze tijd opvoert”.

Tenslotte is “innerlijk zeggen ‛ja, ik ben christen’ zonder zulks te bewijzen in de werken, het opvoeren van het relativisme van wie kiest voor een leven zonder innerlijke coherentie: ik sluit een pact met Jezus-Christus, maar ook met de wereld. Dat is wat in deze film tot uiting komt.”

Bron: https://www.almudi.org/peliculas/silencio. Deze tekst werd uit het Frans vertaald door Walter Van Goethem.

Tags: Geloof Cinéma Film