Een boekenshop voor katholieke inspiratie Verzending binnen heel BelgiëPapers over actuele onderwerpen

Kerk en public relations

9 november 2010

Een brief aan Jezus, geschreven door een lezer van La Libre Belgique, n.a.v. het ontslag van de woordvoerder van Mgr. Léonard.

 

 

 

Aan Jezus, rabbi uit Nazareth,

 

Enkele maanden geleden heb ik me bij u aangesloten om uw public relations te verzorgen. U bent ongetwijfeld een buitengewoon en zelfs uitzonderlijk knap redenaar en pedagoog. Toch moet ik vaststellen dat u bij uw openbaar optreden te weinig blijk geeft van tact en diplomatie. Wat nut heeft het de farizeeën te ergeren door ze hypocrieten en witgekalkte graven te noemen? Beseft u dan niet dat ze de leiders van ons land zijn en dat ze hier de lakens uitdelen? Waarom zet u zo’n machtige groep tegen u op?

 

En van de sadduceeën weet u toch zeker wel dat ze niet in de opstanding van de doden geloven! Waarom valt u ze dan frontaal aan op zo’n heikel punt? En de mensen die u volgen, hebt u geërgerd met uw uiteenzetting in de synagoge van Kafarnaüm: wie mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt kan geen deel hebben aan het eeuwig leven! Dat was een regelrechte oproep tot menseneterij en schending van de wet!

 

Bovendien acht u zich boven onze wetten verheven. Staat er niet geschreven dat een overspelige vrouw moet worden gestenigd? Wie bent u wel, dat u de wet van Mozes in twijfel trekt? En dat u omgaat met de bezetter en zijn collaborateurs, de tollenaars? Wie kan zo’n leer aanvaarden? Wie kan zoiets aanzien zonder zich te ergeren? Bovendien bent u geen goed leider. Uw apostelen maken ruzie over wie van hen de grootste is. En wie u niet volgt, spreekt toch in uw naam. Dat is heel verwarrend. U moet een en ander bijstellen en al die misverstanden uit de weg ruimen.

 

Ik vraag me af hoe dat gaat eindigen. Ik vraag me ook af hoe ú gaat eindigen. Al mijn waarschuwingen hebt u in de wind geslagen. Feit is, dat ons anders zo rustige landje op zijn kop staat. We worden doodmoe van u. We zijn al die herrie beu. De Romeinen zullen er ons voor straffen. We vinden dat u minstens een tijdje moet zwijgen. Hoe sympathiek en vriendelijk ik u ook vind, toch kan ik niet langer de uiterst ondankbare taak vervullen, die ik op mij genomen heb toen ik u leerde kennen.

 

5 jaar later

Wat ik vreesde, is spijtig genoeg uitgekomen. Jezus werd jammerlijk verraden door zijn vrienden en ter dood veroordeeld. Zijn leerlingen zijn gevlucht. Jezus had zijn mond moeten houden. Met zijn antwoorden aan de hogepriester en aan Pilatus heeft hij zijn rechters alle reden gegeven om hem te veroordelen! Door te zwijgen had hij zich kunnen redden. Hij is onverbeterlijk! De ultieme vernedering die hij heeft ondergaan, viel terug op zijn vrienden en op zijn leerlingen, die alleen maar worden misprezen. In Palestina en in heel het Romeinse Rijk worden ze vervolgd en beschouwd als dwazen en nietsnutten.

 

40 jaar later

Er zijn ontelbaar veel christenen gedood. Nero maakte er levende fakkels van en heeft ze gekruisigd en op allerlei manieren gefolterd. Jacobus werd onthoofd. Petrus en Paulus stierven de marteldood in Rome. Christen zijn is beschamend en schandelijk. Christenen worden overal bespot.

 

Besluit

Ofwel waren de public relations van Jezus Christus een ramp, ofwel zijn Gods wegen echt ondoorgrondelijk.

 

Deze tekst is als lezersbrief verschenen in La Libre Belgique van 5-11-10. De vertaling uit het Frans werd verzorgd door Marcel Stroobants.