Verkoopsvoorwaarden

Gepost in voorwaardenNL

Leveringsvoorwaarden

  • Uw bestelling zal worden verstuurd per post, tegen de gebruikelijke voorwaarden van verpakking en verzending. De verzendkosten bedragen € 4,5 bij bestelling onder de €50, boven de €50 is de verzending gratis. Gelieve ons te contacteren zo u de voorkeur zou geven aan een andere methode.
  • U betaalt de goederen bij levering. Op dat ogenblik ontvangt u ook onze factuur. Betaling dient te geschieden per overschrijving.
  • Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na levering. De gegevens voor de betaling vindt u op de factuur die wij u met de levering toezenden.
  • Gedurende een termijn van veertien kalenderdagen ingaand op de dag volgend op de levering, kan u de koop herroepen. U dient ons hiertoe enkel de goederen terug te zenden in perfecte staat.
  • Indien u het recht van herroeping uitoefent, zullen wij u binnen dertig dagen de sommen die u ons desgevallend al zou hebben betaald voor die levering terugstorten.
  • Bij geschillen zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.
  • Voor leveringen en verzendingskosten naar het buitenland, gelieve contact op te nemen via bestellingen@didoc.be