Wat zag Jezus vanaf het kruis?

Wat zag Jezus vanaf het kruis? Dit boek bevat een overweging.
Een lijdens-meditatie. Het is geen theologische uiteenzetting.
Verkoopprijs: 7,50 €
Beschrijving

Inhoud:

Wat zag Jezus vanaf het kruis? Dit boek bevat een overweging.
Een lijdens-meditatie. Het is geen theologische uiteenzetting.

De heilige Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan het kruis.
Passie-relieken vullen deze gegevens aan.

Vanaf het kruis zag Jezus de stad Jeruzalem, de tempel, Getsemane en
de bovenzaal van het laatste avondmaal. Hij zag de voorbijgangers, de
apostelen, Maria en de vrouwen. Maar ook de soldaten en de twee
misdadigers naast Hem. Hij zag alle mensen die lijden en voor wie Hij lijdt.
Hij schouwde de hemelse Vader en de Kerk. Hij zag ieder van ons.