Edward Poppe. Een bloemlezing, samengesteld door Karl Wekers

De tot nu toe beste bloemlezing van de zalig verklaarde Belgische priester Edward Poppe.
Verkoopprijs: 14,76 €
Beschrijving

Een bloemlezing samengesteld en van voetnoten voorzien door Karl Wekers 
met een historische inleiding van Fernand van de Velde, postulator van het proces van heiligverklaring van de zalige Edward Poppe, priester.

Dit boek geeft een ruim overzicht van de vele teksten die deze heilige priester uit het Waasland ons heeft nagelaten. Op 3 oktober 1999 heeft Paus Johannes Paulus II hem zaligverklaard. Voor deze bloemlezing werd er geput uit zijn belangrijkste werken, maar ook uit zijn geestelijke dagboeken en de vele brieven en artikelen die hij geschreven heeft.

ISBN 90062570305

Pagina's: 224

Karl Weekers (1966) studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Leuven en godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Op dit moment is hij verbonden als godsdienstleraar aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege te Edegem in Antwerpen.