Gebeden (J. van der Mee / J. Núñez)

Verkoopprijs: 5,95 €
Beschrijving

Inhoud: Gebedenboek in zakformaat. Er staan gebeden in voor iedere dag, naast andere die betrekking hebben op devoties. Een belangrijk deel is gewijd aan de viering van de sacramenten. De vaste gebeden van de Mis zijn ook opgenomen, ten behoeve vande door-de-weekse kerkgangers.

In het algemeen hebben de samenstellers gekozen voor traditionele, gangbare devoties. Een aantal Latijnse versies van gebeden en hymnes zijn er ook aan toegevoegd.

In deze bijgewerkte editie zijn gebeden van zuster Faustina opgenomen.

ISBN: 9062570283

Pagina's: 127

Auteur: J. van der Mee is priester van het Bisdom Rotterdam. J.A. Nuñez is priester van de Prelatuur van het Opus Dei.