Leren bidden (Didier van Havre)

Verkoopprijs: 5,00 €
Beschrijving

Inhoud: Praktisch boekje. Bevat de klassieke mondgebeden die bij het gewone levensrithme van de christen horen.

Bij elk onderdeel worden verschillende wenken gegeven om de omgang met God levendig te houden en te verdiepen.

Verder wordt aangetoond om vanuit deze eenvoudige mondgebeden over te gaan tot een gebedsleven dat het dagelijks leven geheel doordringt.

Het geeft ook een bondig overzicht van de christelijke levenswijze en roeping, van de liturgie en de sacramenten en van de geloofswaarheden die het gebed ondersteunen en voeden.

ISBN-10: 90-76951-02-0

Auteur: Didier van Havre is priester bij de prelatuur van het Opus Dei.