Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk

Verkoopprijs: 7,95 €
Beschrijving

Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
Licap 2008
ISBN: 978-90-304-1113-0
EAN: 9789030411130

In 2003 stelde de toenmalige Paus Johannes Paulus II een commissie in met als opdracht om op basis van de grote Catechismus van de Katholieke Kerk een toegankelijke catechismus te ontwikkelen voor iedereen.

Onder leiding van kardinaal Joseph Ratzinger resulteerde dat in de verschijning van het Compendium. Net als de grote Catechismus bestaat het Compendium uit vier delen met als bijlage een bundeling algemene gebeden en formules van de katholieke leer.

Door de beknoptheid, de vraag en antwoordvorm en het gehanteerde taalgebruik is het een zeer toegankelijk boekwerk geworden dat in andere landen zijn waarde reeds bewezen heeft.