Articles Tagged ‘Wokisme’

De doolhof van de “mannelijke malaise”

Voor een deel van de publieke opinie wordt het idee dat man-zijn een sociaal privilege inhoudt, als zo evident beschouwd dat het niet besproken dient te worden. Met name de woke-beweging maakte er een van heer grondstellingen van. Er gaan echter steeds meer stemmen op om het in twijfel te trekken, ook in het kamp van links. En wat als het precies het tegenovergestelde was, namelijk dat mannen inmiddels het benadeelde geslacht zijn, tenminste in bepaalde domeinen?

Le labyrinthe du « malaise masculin »

Pour une partie de l’opinion publique, l’idée qu’être un homme représente un privilège social est considérée comme tellement évidente qu’elle ne mérite pas d’être discutée. Le mouvementwoke, en particulier, en a fait l’une de ses thèses fondatrices. Cependant, de plus en plus de voix s’élèvent pour la mettre en doute, aussi dans le camp de la gauche. Et si c’était exactement le contraire, c’est-à-dire que les hommes sont désormais le sexe défavorisé, au moins dans certains domaines ?