Articles Tagged ‘Seksueel misbruik’

Trouw zijn aan de Kerk

De Kerk is Volk van God en Lichaam van Christus, aldus de prelaat in deze boodschap. Dat brengt ons christenen ertoe om trouw te zijn: 'sentire cum Ecclesia'.

Twijfels omtrent de veroordeling van kardinaal Pell

Kardinaal George Pell was aartsbisschop van Melbourne en Sydney. Hij is ook lid geweest van de door paus Franciscus opgerichte raad van kardinalen voor de hervorming van de romeinse curie. Zijn recente veroordeling wegens seksueel misbruik van minderjarigen werd door velen in Australië onthaald als een bevestiging dat niemand, hoe hoog geplaatst ook, boven de wet staat. Maar anderen twijfelen of hij wel onpartijdig werd beoordeeld.