Articles Tagged ‘Secularisatie’

De hedendaagse wereld begrijpen (9/10)

 

“Hoe in deze tijd over God spreken?” is het negende in een reeks van 10 artikels. In deze teksten trachten verscheidene auteurs een beschouwing te maken over de ideeën die de actuele wereld van filosofie, wetenschap en cultuur uitmaken, over de principes die vandaag onze manier van zien en handelen richting geven. Zij stellen zich ook vragen in verband met de troeven en de uitdagingen voor de christelijke boodschap in een postmoderne cultuur.

De integratie van de moslimgemeenschappen

 

Samir Khalil Samir is een Egyptisch jezuïet, specialist van het christelijke en islamitische Oosten. In zijn boek Les raisons de ne pas craindre l’islam kaart hij de moeilijke vraag aan van de integratie van vreemde gemeenschappen, in het bijzonder van moslims, in Europa. Wij selecteren hier enkele passages uit dit boek.

Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde

 

Keihard, diep gelovig, uiterst mild: dat is de analyse van de Afrikaanse kardinaal Sarah over de Kerk en de ontwikkelingen in de Westerse samenleving [in zijn laatste boek: Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde]. “Net als Petrus heeft de moderne wereld Christus verloochend” (p. 25).

Hulp bij religieuze zelfmoord

In een van de hoofdstukken van het boek How the west really lost God: A new theory of secularization (Hoe het Westen echt God verloor: een nieuwe theorie over de secularisatie), legt Mary Eberstadt uit dat de achteruitgang van de oudste protestantse kerken in Europa en in de Verenigde Staten nauw samenhangt met de leerstellige veranderingen die zij hebben aangebracht in verband met contraceptie, echtscheiding, abortus en homoseksualiteit. Dat op zijn beurt heeft bijgedragen tot het kwetsbaarder maken van de familie in het Westen.

In een relativistische cultuur niet te verhandelen waarheden

Wat kunnen de strijd voor de afschaffing van de slavernij, de beweging voor de burgerrechten van de zwarten, de verdediging van het ongeboren kind, van het huwelijk en van de godsdienstvrijheid gemeenschappelijk hebben? De overtuiging dat er onaanraakbare waarheden bestaan omdat de ethische kwaliteit van de maatschappij ervan afhangt. Sheila Liaugminas, journaliste van Chicago, winnares van een Emmy-prijs en medewerkster van MercatorNet, legt dit uit in een boek.

Neen, er bestaat geen recht op blasfemie!

“Professor, wij zullen doorgaan. Wij zullen de vrijheid die U zo goed onderwezen hebt verdedigen en wij zullen de scheiding van kerk en staat ondersteunen, wij zullen geen afstand doen van karikaturen, tekeningen, zelfs als anderen ervoor terugschrikken” verklaarde Emmanuel Macron op 21 oktober ll., tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van Samuel Paty, leraar geschiedenis en aardrijkskunde die onthoofd werd nadat hij aan zijn leerlingen karikaturen van Mohammed had getoond. Mgr. Cattenoz reageert hierop.