Articles Tagged ‘Priesterschap’

Amazonegebied: evangeliseren in plaats van te discuteren over het celibaat

 

De synode over het Amazonegebied vond plaats van 6 tot 27 oktober laatstleden. Een enkel punt van het voorbereidend document heeft de aandacht getrokken van het grote publiek: het idee gehuwde mannen te wijden om iets te doen aan het gebrek aan priesters in dit uitgestrekt grondgebied in Zuid Amerika. Zou dat een goede oplossing zijn?

Gehuwde priesters? Voorzichtig!


Gelet op het priestertekort in bepaalde streken, zien sommigen de oplossing in gehuwde priesters, zoals in de Kerken van de oosterse ritus, waar er sedert eeuwen gehuwde priesters zijn. Wel heeft Sviatoslav Shevchuk, aartsbisschop van Kiev, aan het hoofd van de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne, de grootste van de Oosterse Kerken die in eenheid zijn met Rome, een elementaire boodschap voor de Kerken van de Latijnse ritus: “Wees voorzichtig”.

Het celibaat is het antwoord en niet het probleem

 

Veel katholieken, zelfs de meest gelovigen, schijnen het priestercelibaat opgegeven te hebben. In deze tijd na de seksuele revolutie zien velen het celibaat als een ongezond verdringen van seksuele driften, dat de epidemie van seksueel misbruik in de huidige clerus bevordert. Volgens die gedachtegang zou men het celibaat moeten afschaffen om een einde te maken aan seksueel misbruik door priesters.

Het celibaat van priesters is onbegrijpelijk, natuurlijk!

 

Bij de publicatie van het rapport Sauvé [over kindermisbruik door geestelijken in Frankrijk], werd het celibaat van de priesters soms voorgesteld als een van de oorzaken van pedofiele daden. Jean de Saint-Chéron weerlegt deze aanklacht met kracht en bevestigt de zin van het priestercelibaat.

Het lijden van de priester

 

Op 9 april celebreerde Mgr. Aupetit, aartsbisschop van Parijs, de misviering van het Laatste Avondmaal van de Heer in de kerk van Saint-Germain l’Auxerrois “zonder de aanwezigheid van gelovigen”. Hier de tekst van zijn homilie.

Naar de kern van de crisis van het misbruik van minderjarigen (1/2)

 

Op 14 mei jongstleden gaf kardinaal Robert Sarah een conferentie waarvan we hier het eerste deel publiceren (voor het tweede deel zie hier). De Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten was uitgenodigd door het Franse instituut Centre Saint Louis om te spreken over zijn laatste boek “Le soir approche et déjà le jour baisse” (Fayard, Paris 2019), geschreven samen met Nicolas Diat.

Naar de kern van de crisis van het misbruik van minderjarigen (2/2)

 

Op 14 mei jongstleden gaf kardinaal Robert Sarah een conferentie waarvan we hier het tweede deel publiceren (voor het eerste deel zie hier). De Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten was uitgenodigd door het Franse instituut Centre Saint Louis om te spreken over zijn laatste boek “Le soir approche et déjà le jour baisse” (Fayard, Paris 2019), geschreven samen met Nicolas Diat. Maar hij gaf er de voorkeur aan de nota’s te becommentariëren die Benedictus XVI in april opstelde met het oog op de Top van de voorzitters van de bisschoppenconferenties over seksueel misbruik, bijeengeroepen te Rome door paus Franciscus in februari laatstleden.

Priestercelibaat in zones van ontbossing

Het probleem van de prediking en het toedienen van de sacramenten aan de katholieke gemeenschappen van de Amazone-wouden is een vraag van praktische aard. Het zou kunnen dat ze de slaap verstoort van de lokale bisschoppen, maar ze beroert niet veel de media. Maar wanneer men onder de voorgestelde maatregelen de mogelijkheid vermeldt gehuwde mannen te wijden, wordt alles anders en lijkt het erop dat men zich op de drempel van een revolutionaire verandering bevindt.

Vrouwelijke priesters?

 

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer komt terug op de kwestie van de wijding van vrouwen in de katholieke Kerk (in een artikel gepubliceerd door de Osservatore Romano van 29 mei 2018)