Articles Tagged ‘Oecumene’

De betekenis van de communie

Benedictus XVI liet ons 15 teksten voor uitgave na zijn dood na, teksten die hij schreef als emeritus paus. We brengen hier een deel van een onuitgegeven tekst uit 2018, geschreven op het moment dat sommige verantwoordelijken van de Duitse kerk de eucharistische communie wilden geven aan de protestantse echtgenoot van een katholieke gelovige.

Paus Franciscus komt tussen in de Duitse controverse

Paus Franciscus schorst het voorstel voor een document van de Duitse bisschoppen over intercommunie. In een artikel dat we reeds eerder publiceerden ging kardinaal Chaput al in op de talrijke moeilijkheden die bovenkwamen door het idee van bepaalde bisschoppen om de protestantse echtgenoten van katholieke gelovigen toe te laten tot de Eucharistie, onder bepaalde voorwaarden. Wij publiceren hier de inhoud van de brief van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer die verzonden werd aan de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, met de expliciete toestemming van de paus.

Waarom worden anglicaanse bisschoppen katholiek?

 

Binnen een jaar werden vier bisschoppen van de Church of England katholiek. Een beslissing die geworteld was zowel in hun leven van volgeling van Jezus Christus als het besef dat collectieve eenheid tussen katholicisme en anglicanisme onmogelijk werd.