Articles Tagged ‘Maatschappij’

Acht redenen om huismoeder te worden

Vrouwen die bereid zijn om hun carrière opzij te zetten om zich voltijds op hun kinderen te focussen bereiden zich best voor op enkele standaardkritieken. Het huismoederschap zou een verspilling van talent zijn, een ontwaarding van diploma’s, een onderdrukking van de vrouw, een obstakel voor haar zelfontplooiing, of nog een bevestiging van patriarchale structuren in de maatschappij.

De hedendaagse wereld begrijpen (9/10)

“Hoe in deze tijd over God spreken?” is het negende in een reeks van 10 artikels. In deze teksten trachten verscheidene auteurs een beschouwing te maken over de ideeën die de actuele wereld van filosofie, wetenschap en cultuur uitmaken, over de principes die vandaag onze manier van zien en handelen richting geven. Zij stellen zich ook vragen in verband met de troeven en de uitdagingen voor de christelijke boodschap in een postmoderne cultuur.

De integratie van de moslimgemeenschappen

Samir Khalil Samir is een Egyptisch jezuïet, specialist van het christelijke en islamitische Oosten. In zijn boek Les raisons de ne pas craindre l’islam kaart hij de moeilijke vraag aan van de integratie van vreemde gemeenschappen, in het bijzonder van moslims, in Europa. Wij selecteren hier enkele passages uit dit boek.

De Verenigde Naties werken aan een ‘brave new world’

De VN omschrijven eugenetische abortus als de weg in de strijd tegen handicaps. René Stockman is geschokt, en brengt de eugenetica-praktijken van het naziregime in herinnering. ‘Wie niet voldoet aan de normen, wordt het recht op leven ontzegd.’

De zwakheid van de islam

In een interview met Aleteia beschrijft Annie Laurent de hedendaagse islam als een religie ten prooi aan een diepe crisis die zelfs zijn bestaan op losse schroeven zou kunnen zetten.

Hoe reageren op het geweld van de islam?

Annie Laurent, stichteres van de vereniging Clarifier en specialiste van de Arabische wereld, beantwoordt enkele vragen om onze situatie toe te lichten tegenover een verwarrrende islam.

Hulp bij religieuze zelfmoord

In een van de hoofdstukken van het boek How the west really lost God: A new theory of secularization (Hoe het Westen echt God verloor: een nieuwe theorie over de secularisatie), legt Mary Eberstadt uit dat de achteruitgang van de oudste protestantse kerken in Europa en in de Verenigde Staten nauw samenhangt met de leerstellige veranderingen die zij hebben aangebracht in verband met contraceptie, echtscheiding, abortus en homoseksualiteit. Dat op zijn beurt heeft bijgedragen tot het kwetsbaarder maken van de familie in het Westen.

In een relativistische cultuur niet te verhandelen waarheden

Wat kunnen de strijd voor de afschaffing van de slavernij, de beweging voor de burgerrechten van de zwarten, de verdediging van het ongeboren kind, van het huwelijk en van de godsdienstvrijheid gemeenschappelijk hebben? De overtuiging dat er onaanraakbare waarheden bestaan omdat de ethische kwaliteit van de maatschappij ervan afhangt. Sheila Liaugminas, journaliste van Chicago, winnares van een Emmy-prijs en medewerkster van MercatorNet, legt dit uit in een boek.

ISIS doodt een priester: hoe moeten we reageren?

Kort na de moord op eerwaarde heer Jacques Hamel door twee mannen die zich beroepen op ISIS werd een mis opgedragen in de Notre-Dame kathedraal in Parijs. Kardinaal Vingt-Trois ging voor. Wij publiceren hier de tekst van zijn homilie.

Mag een instelling van gezondheidszorg euthanasie weigeren?

Een paar maanden geleden nam Mgr. Joseph De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, stelling ten gunste van de institutionele gewetensbezwaren tegen euthanasie. Niet lang geleden heeft een christelijk geïnspireerd rusthuis van Diest geweigerd de euthanasie te laten uitvoeren binnen zijn muren.

Mensen en dieren

In “La philosophie devenue folle” [de gek geworden filosofie] (Grasset, Parijs 2018), snijdt Jean-François Braunstein de kwestie van het statuut van dieren aan (p. 149-278). Emmanuel Cabello zet hier de ideeën van deze auteur uiteen, voorzien van een persoonlijke conclusie.

Moet abortus uit het strafwetboek?

Twee dagen voor de “Mars voor het leven” stellen sommigen de abortus en het strafwetboek weer in vraag: waarom? Carine Brochier van het Europees Instituut voor Bioethiek (EIB) antwoordt voor Gènéthique.

Moeten we minder kinderen krijgen om de planeet te redden?

We publiceren hier een uittreksel uit een interview dat gepubliceerd werd in La Libre Belgique op 18 oktober 2018. Op Twitter inventariseert een grafiek van de AFP gebaseerd op een wetenschappelijke studie verschillende manieren om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Verzaken aan een trans-Atlantische vlucht of aan zijn benzinewagen heeft een groot effect, maar de zekerste manier om onze CO2-voetafdruk te verkleinen zou er vooral in bestaan minder kinderen te krijgen. Is dit een goed idee? In de rubriek “Ripostes” stelt Louise Van der Kelen de vraag aan twee sprekers. We geven hier het antwoord weer van Jean-Michel Decroly, professor humane geografie en demografie aan de ULB.

Mogen wij nog beperkingen hebben?

De terugbetaling van een nieuwe test om het syndroom van Down op te sporen roept heel wat ethische vragen op. Op korte termijn lijkt het een goed idee om de zogenaamde NIP-test terug te betalen, maar op langere termijn kan het toekomstige ouders onder druk zetten. Luc Van Gorp huivert bij de gedachte dat mensen geen beperkingen mogen hebben.