Articles Tagged ‘Kerk’

Eerste overeenkomst tussen Rome en Peking over bisschopsbenoemingen

De voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Chinese regering over de benoeming van de bisschoppen, ondertekend te Peking op 22 september 2018, is het eindpunt van een lange en kronkelende dialoog. Maar “het is niet het einde van een verloop”, stipt de woordvoerder van het Vaticaan Greg Burke aan, “het is het begin!” (dp498)

Het celibaat is het antwoord en niet het probleem

Veel katholieken, zelfs de meest gelovigen, schijnen het priestercelibaat opgegeven te hebben. In deze tijd na de seksuele revolutie zien velen het celibaat als een ongezond verdringen van seksuele driften, dat de epidemie van seksueel misbruik in de huidige clerus bevordert. Volgens die gedachtegang zou men het celibaat moeten afschaffen om een einde te maken aan seksueel misbruik door priesters.

Ik hou van de Kerk, zij is mijn Moeder

“Ik hou van de Kerk want zij is mijn Moeder. Iedere zondag belijd ik in het Credo dat de Kerk heilig is, omdat zij de Bruid van Christus is, en Hij haar bekleedt met Zijn heiligheid. Maar ik geloof ook dat zij gevormd is uit zondaars, ik de eerste”.

Paus Franciscus komt tussen in de Duitse controverse

Paus Franciscus schorst het voorstel voor een document van de Duitse bisschoppen over intercommunie. In een artikel dat we reeds eerder publiceerden ging kardinaal Chaput al in op de talrijke moeilijkheden die bovenkwamen door het idee van bepaalde bisschoppen om de protestantse echtgenoten van katholieke gelovigen toe te laten tot de Eucharistie, onder bepaalde voorwaarden. Wij publiceren hier de inhoud van de brief van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer die verzonden werd aan de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, met de expliciete toestemming van de paus.

Trouw zijn aan de Kerk

De Kerk is Volk van God en Lichaam van Christus, aldus de prelaat in deze boodschap. Dat brengt ons christenen ertoe om trouw te zijn: 'sentire cum Ecclesia'.

Twijfels omtrent de veroordeling van kardinaal Pell

Kardinaal George Pell was aartsbisschop van Melbourne en Sydney. Hij is ook lid geweest van de door paus Franciscus opgerichte raad van kardinalen voor de hervorming van de romeinse curie. Zijn recente veroordeling wegens seksueel misbruik van minderjarigen werd door velen in Australië onthaald als een bevestiging dat niemand, hoe hoog geplaatst ook, boven de wet staat. Maar anderen twijfelen of hij wel onpartijdig werd beoordeeld.

Wat gebeurt er in Duitsland?

Een controverse in de Duitse bisschoppenconferentie gaat heel de Kerk aan. De aartsbisschop van Philadelphia legt uit waarom.