Articles Tagged ‘Huwelijk’

Acht redenen om huismoeder te worden

Vrouwen die bereid zijn om hun carrière opzij te zetten om zich voltijds op hun kinderen te focussen bereiden zich best voor op enkele standaardkritieken. Het huismoederschap zou een verspilling van talent zijn, een ontwaarding van diploma’s, een onderdrukking van de vrouw, een obstakel voor haar zelfontplooiing, of nog een bevestiging van patriarchale structuren in de maatschappij.

Begeleiden, onderscheiden, integreren

 

In hoofdstuk VIII van de postsynodale apostolische exhortatie Amoris laetitia, stelt paus Franciscus voor om gebrokenheid te begeleiden, te onderscheiden en te integreren. De bisschoppen van België hebben, in een andere context, enkele maanden geleden herinnerd aan het belang van deze gedragslijn (persbericht van 17-3-21).

De gendertheorie: stand van zaken in EuropaDe Directeur van hetEuropean Center for Law and Justice (ECLJ) bestudeert de opgang van de gendertheorie in verscheidene landen van Europa. Wij publiceren hier een artikel dat hij aan dit probleem heeft gewijd.

De Kerk en de gescheiden personen die hertrouwd zijnPaus Franciscus heeft een synode over het gezin samengeroepen voor de herfst 2014. Men zal er in het bijzonder de delicate vraag van de hertrouwde gescheiden personen en hun toegang tot de Eucharistie behandelen.

De pseudoliefde van HanekeMet de film Amour won Michael Haneke de Gouden Palm in Cannes in 2012. In 2013 won hij ook nog de Oscar voor de beste buitenlandse film in Hollywood. Zonder expliciet te pleiten voor euthanasie geeft de film toch een trieste visie op de mens, die voorgesteld wordt als een wezen dat niet echt in staat is zich helemaal toe te wijden aan een patiënt aan het einde van zijn leven.

De rol van het gezin in de uitbreiding van het christendom

"De uitdagingen voor het gezin in de context van de nieuwe evangelisatie" is het uitdagend woord dat paus Franciscus heeft uitgebracht door het samenroepen van een buitengewone bisschoppensynode voor 2014. Het is vanzelfsprekend dat het gezin een sleutelpositie heeft voor het overbrengen van het geloof. Dit was reeds zo bij het begin van het christendom. Daarom is het niet nutteloos een kijkje te nemen in het verleden om te zien hoe de christelijke gezinnen leefden in de heidense sfeer van de eerste eeuwen.

De waarde van maagdelijkheid

De 18 jarige Phin Lyman is erin geslaagd een getuigenis te publiceren over maagdelijkheid in The Guardian. Deze krant is nogal ruim van opvatting wat seksualiteit betreft. Phin heeft deze tekst geschreven om zijn studiemakkers aan te moedigen te wachten tot hun huwelijk alvorens seksuele relaties te hebben. Hij deed dit, bewust van de enorme druk die op hen wordt uitgeoefend om anders te handelen. 

De wetenschappelijke actualiteit over de gevaren van de pil

 

Een in The New England Journal of Medicine gepubliceerde studie bevestigt het hoger risico voor borstkanker en andere vormen van kanker voor de vrouwen die hormonale contraceptie gebruiken. Een andere studie, gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry brengt deze stoffen in verband met de stijgende trend van zelfmoord en zelfmoordpogingen.

Draagmoederschap, enorm nadelig voor de baby

 

Het draagmoederschap zaait verdeeldheid. Kan men een vrouw vragen haar baarmoeder te “lenen” om het kind van een andere vrouw te dragen? Wij brengen hier een opiniestuk gepubliceerd in La Libre Belgique op 18/19-4-2015.

Een derde weg vinden na de Synode

Het eerste luik van de Synode is net afgelopen. Afgezien van de spanningen tussen de verschillende partijen, betreurt Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne, dat wet en barmhartigheid soms diametraal tegenover elkaar lijken te staan. Hij suggereert een derde weg, in het hart van de mens gegrift, waar de wet in de eerste plaats een weg van groei is.

Het geheim van een duurzaam huwelijk

Jong trouwen zonder vooraf samen te wonen zou een van de geheimen zijn van een duurzaam huwelijk. Dat zeggen meerdere Amerikaanse sociologische studies.

Het heropbouwen van het huwelijk

Met het oog op de synode over het gezin van verleden jaar organiseerde de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis een symposium over “Huwelijk en gezin. De antropologische vraag en het evangeliseren van het gezin”. De openingslezing was toevertrouwd aan de kardinaal-aartsbisschop van Bologna Carlo Caffara, die sprak over de wijze om een christelijke visie van het huwelijk voor te stellen in een westerse cultuur die het natuurlijk huwelijk heeft afgebroken.

Het is beter opgevoed te worden door een vader en een moeder


Recent wetenschappelijk onderzoek ontzenuwt de slogans ten gunste van een opvoeding door homoseksuele ouders. Twee recent gepubliceerde studies tonen aan dat, in tegenstelling tot wat men gedurende jaren verzekerde, er wel degelijk verschillen zijn tussen de resultaten van een opvoeding in een context van homoseksuele ouders of die van een opvoeding in een traditionele familie.

Hoe weet je of het “de goede” is?

Hoe kies je de man van je leven? Er komt een moment waarop men zich afvraagt of diegene met wie men sinds enige tijd omgaat een echtgenoot zou kunnen zijn. Een belangrijk onderscheid waarvoor dit artikel, voorheen gepubliceerd in Aleteia enkele criteria geeft.