Articles Tagged ‘Geloof’

Amazonegebied: evangeliseren in plaats van te discuteren over het celibaat

 

De synode over het Amazonegebied vond plaats van 6 tot 27 oktober laatstleden. Een enkel punt van het voorbereidend document heeft de aandacht getrokken van het grote publiek: het idee gehuwde mannen te wijden om iets te doen aan het gebrek aan priesters in dit uitgestrekt grondgebied in Zuid Amerika. Zou dat een goede oplossing zijn?

Begeleiden, onderscheiden, integreren

 

In hoofdstuk VIII van de postsynodale apostolische exhortatie Amoris laetitia, stelt paus Franciscus voor om gebrokenheid te begeleiden, te onderscheiden en te integreren. De bisschoppen van België hebben, in een andere context, enkele maanden geleden herinnerd aan het belang van deze gedragslijn (persbericht van 17-3-21).

De dood maakt deel uit van het leven

 

De pandemie die we nu meemaken heeft ons “bewust gemaakt van een realiteit die wij verbloemd hebben”, een realiteit die “ondraaglijk geworden is in onze hedonistische maatschappij”: de dood. Dat stelt de aartsbisschop van Parijs Mgr. Aupetit vast. Maar waarom zouden wij de dood weer integreren in ons leven? En hoe?

De hedendaagse wereld begrijpen (9/10)

 

“Hoe in deze tijd over God spreken?” is het negende in een reeks van 10 artikels. In deze teksten trachten verscheidene auteurs een beschouwing te maken over de ideeën die de actuele wereld van filosofie, wetenschap en cultuur uitmaken, over de principes die vandaag onze manier van zien en handelen richting geven. Zij stellen zich ook vragen in verband met de troeven en de uitdagingen voor de christelijke boodschap in een postmoderne cultuur.

De Kerk in alle staten

Mgr. Léonard, die zijn pensioen in Frankrijk doorbrengt, heeft net een nieuw boek gepubliceerd: L’Eglise dans tous ses états. Cinquante ans de débats autour de la foi (De Kerk in alle staten. Vijftig jaar debatten rond het geloof), Artège, Perpignan-Paris 2023. De vroegere bisschop van Namen en gewezen aartsbisschop van Mechelen-Brussel beschrijft daarin in grote lijnen zijn eigen leven, als priester, professor en bisschop, met daarin vervlochten de recente geschiedenis van de Kerk vanaf het Concilie tot nu. We brengen hier enkele uittreksels uit de conclusies van het boek.

De synodale weg

 

Paus Franciscus spreekt vaak over “synodaliteit” en over “synodale weg”. Dat wordt het thema van de volgende bisschoppensynode, in 2023. In Duitsland vormt de “synodale weg” die de plaatselijke bisschoppen volgen het onderwerp van discussies. Hoe moet men dit begrip verstaan, dat etymologisch betekent “samen op weg gaan”?

De vreugde van het Evangelie

 

Iets meer dan drie jaar geleden publiceerde paus Franciscus “De vreugde van het Evangelie”. Dit artikel wil deze apostolische exhortatie voorstellen, meer bepaald hoofdstuk 1 (“De missionaire verandering van de Kerk”) en hoofdstuk 5 (“De maatschappelijke dimensie van de evangelisatie”).

Gehuwde priesters? Voorzichtig!


Gelet op het priestertekort in bepaalde streken, zien sommigen de oplossing in gehuwde priesters, zoals in de Kerken van de oosterse ritus, waar er sedert eeuwen gehuwde priesters zijn. Wel heeft Sviatoslav Shevchuk, aartsbisschop van Kiev, aan het hoofd van de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne, de grootste van de Oosterse Kerken die in eenheid zijn met Rome, een elementaire boodschap voor de Kerken van de Latijnse ritus: “Wees voorzichtig”.

Het celibaat is het antwoord en niet het probleem

 

Veel katholieken, zelfs de meest gelovigen, schijnen het priestercelibaat opgegeven te hebben. In deze tijd na de seksuele revolutie zien velen het celibaat als een ongezond verdringen van seksuele driften, dat de epidemie van seksueel misbruik in de huidige clerus bevordert. Volgens die gedachtegang zou men het celibaat moeten afschaffen om een einde te maken aan seksueel misbruik door priesters.

Het celibaat van priesters is onbegrijpelijk, natuurlijk!

 

Bij de publicatie van het rapport Sauvé [over kindermisbruik door geestelijken in Frankrijk], werd het celibaat van de priesters soms voorgesteld als een van de oorzaken van pedofiele daden. Jean de Saint-Chéron weerlegt deze aanklacht met kracht en bevestigt de zin van het priestercelibaat.

Het heropbouwen van het huwelijk

Met het oog op de synode over het gezin van verleden jaar organiseerde de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis een symposium over “Huwelijk en gezin. De antropologische vraag en het evangeliseren van het gezin”. De openingslezing was toevertrouwd aan de kardinaal-aartsbisschop van Bologna Carlo Caffara, die sprak over de wijze om een christelijke visie van het huwelijk voor te stellen in een westerse cultuur die het natuurlijk huwelijk heeft afgebroken.

Het lijden van de priester

 

Op 9 april celebreerde Mgr. Aupetit, aartsbisschop van Parijs, de misviering van het Laatste Avondmaal van de Heer in de kerk van Saint-Germain l’Auxerrois “zonder de aanwezigheid van gelovigen”. Hier de tekst van zijn homilie.

Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde

 

Keihard, diep gelovig, uiterst mild: dat is de analyse van de Afrikaanse kardinaal Sarah over de Kerk en de ontwikkelingen in de Westerse samenleving [in zijn laatste boek: Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde]. “Net als Petrus heeft de moderne wereld Christus verloochend” (p. 25).

Ik hou van de Kerk, zij is mijn Moeder

 

“Ik hou van de Kerk want zij is mijn Moeder. Iedere zondag belijd ik in het Credo dat de Kerk heilig is, omdat zij de Bruid van Christus is, en Hij haar bekleedt met Zijn heiligheid. Maar ik geloof ook dat zij gevormd is uit zondaars, ik de eerste”.

Naar de kern van de crisis van het misbruik van minderjarigen (1/2)

 

Op 14 mei jongstleden gaf kardinaal Robert Sarah een conferentie waarvan we hier het eerste deel publiceren (voor het tweede deel zie hier). De Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten was uitgenodigd door het Franse instituut Centre Saint Louis om te spreken over zijn laatste boek “Le soir approche et déjà le jour baisse” (Fayard, Paris 2019), geschreven samen met Nicolas Diat.

Naar de kern van de crisis van het misbruik van minderjarigen (2/2)

 

Op 14 mei jongstleden gaf kardinaal Robert Sarah een conferentie waarvan we hier het tweede deel publiceren (voor het eerste deel zie hier). De Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten was uitgenodigd door het Franse instituut Centre Saint Louis om te spreken over zijn laatste boek “Le soir approche et déjà le jour baisse” (Fayard, Paris 2019), geschreven samen met Nicolas Diat. Maar hij gaf er de voorkeur aan de nota’s te becommentariëren die Benedictus XVI in april opstelde met het oog op de Top van de voorzitters van de bisschoppenconferenties over seksueel misbruik, bijeengeroepen te Rome door paus Franciscus in februari laatstleden.