Articles Tagged ‘Coronavirus’

Enkele raadgevingen om het hoofd te bieden aan de quarantaine

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis van de laatste weken heeft de overheid gevraagd om de sociale activiteiten zoveel mogelijk te beperken en te proberen thuis te blijven. Dit artikel verzamelt enkele middelen om de nieuwe situatie het hoofd te bieden op menselijk en spiritueel niveau.

Tenir bon en quarantaine. Quelques conseils

Du fait de l’alerte sanitaire des dernières semaines, les autorités nous pressent de réduire au maximum notre activité sociale et à demeurer le plus possible chez nous. Voici quelques conseils pour aborder cette situation nouvelle dans un bon climat spirituel et humain.