Articles Tagged ‘Bioethiek’

Bestaat er een ethisch draagmoederschap?

 

Kan men toelaten dat een vrouw het kind van een andere vrouw “draagt”? Een beschouwing van Constance du Bus, gepubliceerd in Le Soir op 3 december 2021.

De goede en de slechte doodstraf

 

De gevangene Daniel Lee López, in 2010 veroordeeld tot de doodstraf, wou zijn verblijf in de dodengang van de gevangenis van Huntsville, Texas, niet verder verlengen. Zo besloot hij niet in hoger beroep te gaan en aan de federale rechter te vragen zo snel mogelijk het geding af te sluiten. De rechtbank aanvaardde zijn verzoek en hij werd op 12 augustus ll. terechtgesteld.

De schijnvertoning rond abortus

 

Als abortus een patiëntenrecht zoals alle andere wordt, zullen de gevolgen groot zijn, waarschuwt Fernand Keuleneer. Hij vindt dat de wet niet moet veranderen. Dat schreef hij in een opiniestuk in De Standaard van 7 juni.

De Verenigde Naties werken aan een ‘brave new world’

 

De VN omschrijven eugenetische abortus als de weg in de strijd tegen handicaps. René Stockman is geschokt, en brengt de eugenetica-praktijken van het naziregime in herinnering. ‘Wie niet voldoet aan de normen, wordt het recht op leven ontzegd.’

De wetenschappelijke actualiteit over de gevaren van de pil

 

Een in The New England Journal of Medicine gepubliceerde studie bevestigt het hoger risico voor borstkanker en andere vormen van kanker voor de vrouwen die hormonale contraceptie gebruiken. Een andere studie, gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry brengt deze stoffen in verband met de stijgende trend van zelfmoord en zelfmoordpogingen.

Draagmoederschap, enorm nadelig voor de baby

 

Het draagmoederschap zaait verdeeldheid. Kan men een vrouw vragen haar baarmoeder te “lenen” om het kind van een andere vrouw te dragen? Wij brengen hier een opiniestuk gepubliceerd in La Libre Belgique op 18/19-4-2015.

Een naam voor kinderen die voor de geboorte overlijden

 

Waarom zou men zich verzetten tegen het geven van een naam bij de burgerlijke stand aan kinderen die voor de geboorte overleden zijn? Dit dogmatisme is misplaatst tegenover de rouwende families en de vaders die wachten op erkenning.

Lieve toekomstige moeder

In Frankrijk bezit Charlie Hebdo in naam van de vrijemeningsuiting het recht obscene en beledigende karikaturen te publiceren die de gevoeligheid van talloze personen kwetsen. Maar sommigen willen aan kinderen die lijden aan trisomie 21 (Down-syndroom) het recht ontzeggen een boodschap van liefde te sturen. Wij publiceren hier een recent artikel van de site Généthique

Mag een instelling van gezondheidszorg euthanasie weigeren?

 

Een paar maanden geleden nam Mgr. Joseph De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, stelling ten gunste van de institutionele gewetensbezwaren tegen euthanasie. Niet lang geleden heeft een christelijk geïnspireerd rusthuis van Diest geweigerd de euthanasie te laten uitvoeren binnen zijn muren.

Mensen en dieren

 

In “La philosophie devenue folle” [de gek geworden filosofie] (Grasset, Parijs 2018), snijdt Jean-François Braunstein de kwestie van het statuut van dieren aan (p. 149-278). Emmanuel Cabello zet hier de ideeën van deze auteur uiteen, voorzien van een persoonlijke conclusie.

Moet abortus uit het strafwetboek?

 

Twee dagen voor de “Mars voor het leven” stellen sommigen de abortus en het strafwetboek weer in vraag: waarom? Carine Brochier van het Europees Instituut voor Bioethiek (EIB) antwoordt voor Gènéthique.

Moeten we minder kinderen krijgen om de planeet te redden?

 

We publiceren hier een uittreksel uit een interview dat gepubliceerd werd in La Libre Belgique op 18 oktober 2018. Op Twitter inventariseert een grafiek van de AFP gebaseerd op een wetenschappelijke studie verschillende manieren om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Verzaken aan een trans-Atlantische vlucht of aan zijn benzinewagen heeft een groot effect, maar de zekerste manier om onze CO2-voetafdruk te verkleinen zou er vooral in bestaan minder kinderen te krijgen. Is dit een goed idee? In de rubriek “Ripostes” stelt Louise Van der Kelen de vraag aan twee sprekers. We geven hier het antwoord weer van Jean-Michel Decroly, professor humane geografie en demografie aan de ULB.

Mogen wij nog beperkingen hebben?

 

De terugbetaling van een nieuwe test om het syndroom van Down op te sporen roept heel wat ethische vragen op. Op korte termijn lijkt het een goed idee om de zogenaamde NIP-test terug te betalen, maar op langere termijn kan het toekomstige ouders onder druk zetten. Luc Van Gorp huivert bij de gedachte dat mensen geen beperkingen mogen hebben.

Over abortus en barmhartigheid in de Kerk

 

Het pijnlijke abortusdebat en de positie van de Kerk kwam dezer dagen weer ter sprake. De eigenaardige positie die de autoriteiten van de “université catholique (?) de Louvain” (1) onlangs innamen brengt de kwestie weer op de voorgrond. Ik stel u de bedenkingen voor van een gewone priester, die wenst trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn Kerk, en die in zijn pastoraal reeds verschillende keren vrouwen ontmoette die een zwangerschapsonderbreking ondergingen.

Wordt men homoseksueel geboren?

 

Wordt de homoseksuele neiging genetisch bepaald? Wij geven hier een bedenking weer van een specialist, als reactie op de verklaringen van een synodevader over het gezin.