Articles Tagged ‘Abortus’

De schijnvertoning rond abortus

 

Als abortus een patiëntenrecht zoals alle andere wordt, zullen de gevolgen groot zijn, waarschuwt Fernand Keuleneer. Hij vindt dat de wet niet moet veranderen. Dat schreef hij in een opiniestuk in De Standaard van 7 juni.

De Verenigde Naties werken aan een ‘brave new world’

 

De VN omschrijven eugenetische abortus als de weg in de strijd tegen handicaps. René Stockman is geschokt, en brengt de eugenetica-praktijken van het naziregime in herinnering. ‘Wie niet voldoet aan de normen, wordt het recht op leven ontzegd.’

Een naam voor kinderen die voor de geboorte overlijden

 

Waarom zou men zich verzetten tegen het geven van een naam bij de burgerlijke stand aan kinderen die voor de geboorte overleden zijn? Dit dogmatisme is misplaatst tegenover de rouwende families en de vaders die wachten op erkenning.

Lieve toekomstige moeder

In Frankrijk bezit Charlie Hebdo in naam van de vrijemeningsuiting het recht obscene en beledigende karikaturen te publiceren die de gevoeligheid van talloze personen kwetsen. Maar sommigen willen aan kinderen die lijden aan trisomie 21 (Down-syndroom) het recht ontzeggen een boodschap van liefde te sturen. Wij publiceren hier een recent artikel van de site Généthique

Moet abortus uit het strafwetboek?

 

Twee dagen voor de “Mars voor het leven” stellen sommigen de abortus en het strafwetboek weer in vraag: waarom? Carine Brochier van het Europees Instituut voor Bioethiek (EIB) antwoordt voor Gènéthique.

Over abortus en barmhartigheid in de Kerk

 

Het pijnlijke abortusdebat en de positie van de Kerk kwam dezer dagen weer ter sprake. De eigenaardige positie die de autoriteiten van de “université catholique (?) de Louvain” (1) onlangs innamen brengt de kwestie weer op de voorgrond. Ik stel u de bedenkingen voor van een gewone priester, die wenst trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn Kerk, en die in zijn pastoraal reeds verschillende keren vrouwen ontmoette die een zwangerschapsonderbreking ondergingen.