De stichting Uitgeverij Medema heeft als doel het bevorderen van de verbreiding van Gods Woord door middel van verspreiding van boeken, kalenders en geschriften.

De Stichting Evangelische Uitgeverij houdt zich in het Nederlandse taalgebied bezig met het uitgeven van boeken en andere media op het gebied van Schriftstudie, geloofsopbouw en getuigenis. Ze wil dat doen in consequente onderworpenheid aan Gods Woord en aan de leiding van de Heilige Geest.