Uitgeverij Carmelitana (Gent, België) houdt zich specifiek bezig met het uitgeven van religieus geïnspireerde boeken die bijdragen tot de verspreiding van de christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie enerzijds en de typische karmelitaanse spiritualiteit anderzijds.

Ze wil heel duidelijk de ontwikkeling in de hedendaagse theologie en spiritualiteit volgen en trachten een antwoord te geven op de spirituele nood van onze tijd. Ook willen ze de dialoog tussen geloof en psychologie bevorderen.