Uitgeverij Averbode wil door middel van een aangepaste en kwaliteitsvolle communicatie met christelijke inspiratie op blijvende wijze bijdragen tot de vorming en ontplooiing van jongeren tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. 
Uitgeverij Averbode situeert haar uitgaven in een traditie die haar oorsprong vindt in de geestelijke uitstraling van de norbertijnen van de abdij van Averbode. Deze traditie is christelijk en mensgericht, met een grote betrokkenheid op het milieu en de wereld. 

Met haar uitgaven streeft Uitgeverij Averbode een harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling na van kind tot volwassene. Dit houdt in dat op alle terreinen van de ontwikkeling aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren kansen geboden worden tot het uitbouwen van een eigen persoonlijkheid. Hierbij heeft ze de vorming van volwassen mensen op het oog, die met zin voor verantwoordelijkheid in relatie staan tot de dingen, de natuur, de mens en God.